Zůstatek banky

 

A.Zadání počátečního zůstatku 

Počáteční zůstatek účtu pro vybraný rok zadáte následovně:

1. Vyberete příkaz Banka | Zadat počáteční zůstatek

Zobrazí se dialogové okno pro zadání počátečního zůstatku pro dané období. Systém vám nabídne částku zůstatku z období minulého (v korunách).

2. Dialog uzavřete.

Klepnutím na tlačítko Storno akci odvoláte

Klepnutím na tlačítko Ok potvrdíte částku počátečního zůstatku.

Následně systém vytvoří do knihy záznam s pořadovým číslem 0 na celkovou částku ve výši počátečního zůstatku. Doklad 0 slouží pouze pro inicializaci zůstatku v knize bankovních výpisů nemá žádnou vazbu na počáteční zůstatek účetního konta banky (Doklad počátečního zůstatku se neúčtuje). Zůstatky v účetním deníku se převádí uzávěrkovými operacemi.

 

Postup pro zadání počátečního zůstatku v CIZÍ MĚNĚ:

Pomocí výše uvedeného postupu zadejte počáteční zůstatek v korunách – není potřeba přepočítávat podle kursu – zadejte nenulovou částku zůstatku – např. 1 korunu.

Po vytvoření dokladu o počátečním zůstatku jej otevřete a doklad upravte:

  • Na kartě Obecné zadejte měnu a kurs

  • Na kartě Položky upravte částku v cizí měně (na záložce Cizí měna)

 

B. Zjištění aktuálního zůstaku

Kdykoliv během své práce můžete zjistit aktuální zůstatek na vašem účtu (předpokladem je pečlivé zaznamenávání výpisů do systému).

Jak?

 

  • Výběrem příkazu Banka | Zůstatek - zobrazíte zprávu o výši zůstatku vybraného účtu (knihy) v Kč

    Nebo

     

  • Výběrem příkazu Banka | Zůstatek v cizí měně - pokud vedete valutový účet, můžete zobrazit zprávu o zůstatku vašeho účtu v cizí měně (pokud vedete korunový účet, zobrazí se zůstatek v korunách)