Sklad


Nesedí porovnání Sklad ke dni / Sestavy v účetnictví

 

Nesedí porovnání Sklad ke dni / Sestavy v účetnictví (v tomto případě k 1.8. roku 2007). Kde by mohla být příčina?


Řešení:

 

  • Pokud se předbíhají příjmy a výdaje, sestava Sklad ke dni nemusí sedět na účetnictví. To zjistíte v sestavě Sklad pohyby.

Komentář:

Základem je funkce zaskladňování ve skladu: stisknutím tlačítka Zaskladnit na dokladu (příjemka, faktura přijatá, vratka výdejky, dobropis vydaný a nebo pokladní výdajový doklad nebo i převodka) se zapíše do tabulky příjmů příjem produktu na sklad a zároveň se zaznamená, kolik bylo daného produktu v okamžiku tohoto příjmu na skladu a za kolik. Také se vypočítá nová aktuální průměrná cena skladu podle aktuální hodnoty produktu na skladu. Tato průměrná cena se bude od této chvíle používat, pokud má firma nastavené průměrné ceny skladu.

Při sestavování sestavy Sklad ke dni si systém vezme k produktu datumově poslední příjemku, které byla do té doby udělaná (protože na této příjemce je zaznamenán poslední stav skladu před příjmem) a tu vezme jako základní stav + přijato po tomto datu - vydáno po tomto datu.

V okamžiku, kdy uděláte nějaký příjem zpětně = tlačítko Zaskladnit stisknete až třeba v březnu a přitom datum dokladu (=účtování) je v lednu, pak ale u tohoto příjmu je zaznamenán skutečný stav skladu březnový ale výsledkem jsou nesmyslná čísla. Dále je problémem výdej, který máte připraven s datumem únor, ale vyskladnění provedete třeba až v březnu, kdy ale už probíhají březnové příjmy (to pak vydáváte v únoru za průměrnou cenu březnovou...)

Pro tento případ je možné vyžádat si sestavu Sklad ke dni V9, která je tolerantnější a stav skladu počítá podle všech pohybů (sčítá a odčítá, nejde jen na poslední zaznamenaný), jen je nutné dodržet, aby únorové výdeje byly vydávány z maximálně únorových příjmů (tedy hlídejte si, aby na konci měsíce bylo vše, co mělo být vyskladněno, je vyskladněno).

Sestava Sklad pohyby ukáže, jak jsou na sebe příjmy a výdeje navázány. A každý pohyb, který by měl datum příjmu >Datum výdeje je "chybný". Nicméně z hlediska kontroly účetnictví nám vadí, pokud je tento rozdíl přes měsíc.

Příklad 1: příjem má datum 3.3. a výdejka 28.2. = chyba (výdejka byla vyskladněna= stisknuto tlačítko Vyskladnit, třeba až 4.3., zkrátka až po naskladnění příjemky) a k datumu 28.2. Stav skladu ke dni V9 hodnotu z výdejky nezapočítá, protože k výdeji nemohlo přeci dojít, když nebylo naskladněno, ale účetně je výdejka zaúčtována do února a to je ten rozdíl oproti účetnictví.

Příklad 2: příjemka má datum 28.2. a výdejka 27.2. = chyba (výdejka byla vyskladněna třeba až 1.3., zkrátka až po naskladnění příjemky), nicméně, protože budeme zadávat kontrolu sestavy Sklad ke dni V9 k poslednímu dni v měsíci, bude se započítávat i příjemka, a tudíž i její výdejka (oba doklady jsou z února) a tak nám tato situace kontrolu nijak neovlivní.

Ale sestavu Sklad ke dni tento příklad ovlivní: protože existuje vazba výdejky na příjemku, byla příjemka zaskladněna dříve než výdejka vydána, tím pádem je ale - vezmeme-li datumy dokladů - na příjemce zaznamenán stav skladu špatný (bez této konkrétní výdejky) a sestava vezme stav této konkrétní příjemky, přičte příjemku a neodečte už nic, protože výdejka má nižší datum než příjemka (=částka výdejky bude v sestavě Sklad ke dni přebývat).

 

  • Dále doporučujeme spustit sestavu Sklad ke dni (případně Sklad ke dni V9) k 31.12. minulého roku a provést kontrolu nastavení počátečního stavu skladu.

Komentář:

Stává se, že vlivem doplňování "příjemek a výdejek" do inventury k 31.12. se mezitím již standardně přijímalo a vydávalo a tak nesedí správně cena vypočtená jako stav skladu ke dni a hodnota, která byla účtována. Výdeje z Varia se dělají podle pravidel (FIFO nebo Průměrná cena), ovlivnit cenu může dodatečně jen "oprava ceny" na příjemce, nikoliv doplnění dokladu do skladu dodatečně. Správný postup by byl neprovádět vyskladnění skladu a nové naskladnění, dokud není dokončena inventura, protože cenu výdeje nemůžete nijak ovlivnit.

Počáteční stav skladu se v účetnictví nasadil interním dokladem nebo převodem z minulého roku (uzávěrkou - máte jí provedenou?), prvotní evidence má vzniknout první příjemkou a jejím zaskladněním, nikoliv importem do tabulky sklad.

 

  • Zkontrolujte, zda v účetnictví není na účet skladu účtováno jinými doklady než skladovými (hodnota doúčtovaná na interním dokladu se v sestavě skladu nijak neprojeví a s touto hodnotou musí tedy účetní neustále počítat (tedy spíše nepočítat s ní, protože v prvotním skladu také není započítaná)

 

Komentář:

Je možné, že se prováděly nějaké opravy příjmů a tím následně i souvisejících výdejů a tyto proběhly na již zaúčtovaných dokladech (s určitým oprávněním a povolením to jde) a tak by pomohlo odúčtování skladových dokladů a jejich nové zaúčtování.