Zůstatek pokladny

 

Zjištění aktuálního zůstatku

Kdykoliv během své práce můžete zjistit aktuální zůstatek ve vaší pokladně.

Jak?

 

  • Výběrem příkazu Pokladna | Zůstatek - zobrazíte zprávu o výši zůstatku vybrané pokladny (knihy) v Kč

    Nebo

     

  • Výběrem příkazu Pokladna | Zůstatek v cizí měně - pokud vedete devizovou pokladnu, můžete zobrazit zprávu o zůstatku pokladny v cizí měně (pokud vedete pokladnu v korunách, zobrazí se zůstatek v korunách)

 

Zadání počátečního zůstatku

Počáteční zůstatek pokladny pro vybraný rok zadáte následovně:

1. Vyberete příkaz Pokladna | Zadat počáteční zůstatek

Zobrazí se dialogové okno pro zadání počátečního zůstatku pro dané období. Systém vám nabídne částku zůstatku z období minulého.

2. Dialog uzavřete.

Klepnutím na tlačítko Storno akci odvoláte

Klepnutím na tlačítko Ok potvrdíte částku počátečního zůstatku.

Následně systém vytvoří do knihy záznam s pořadovým číslem 0 na celkovou částku ve výši počátečního zůstatku. Doklad 0 slouží pouze pro inicializaci zůstatku v knize pokladních dokladů, nemá žádnou vazbu na počáteční zůstatek účetního konta banky (Doklad počátečního zůstatku se neúčtuje). Zůstatky v účetním deníku se převádí uzávěrkovými operacemi.