Saldokonto pohledávek a závazků podle odběratelů a dodavatelů

Máme problém se saldokontem. Audit po nás chce vytisknout saldokonto pohledávek a závazků podle odběratelů a dodavatelů k 31. 10. tohoto roku.

 

V modulu Účetnictví lze vytisknout saldokonto podle účtu k určitému datu a souhlasí to s údaji v předvaze k tomuto datu. Zobrazí se však jen variabilní symboly a částky. Nelze tedy soubor setřídit a "sesoučtovat" podle jednotlivých dodavatelů (odběratelů).


Lze to nějak udělat, aby se objevily názvy dodavatelů a součty za jednotlivé dodavatele?

V modulu Přijaté faktury to učinit lze. Ale pokud si zadáme, že chceme neuhrazené faktury k 31. 10., pak součet za příslušný účet k 31. 10. nesouhlasí se saldokontem a s předvahou k 31. 10. – je vyšší.

Podle jakého kritéria jsou vybírány faktury do souboru v modulu Přijaté faktury neuhrazené k 31. 10.? Přijaté faktury máme zaúčtované všechny a účtujeme je do toho období, ve kterém je zdanitelné plnění.

 

Řešení:

Saldokonto pohledávek a závazků se tiskne vždy z jednotlivých modulů. Jedná se o tiskový formulář Pohledávky resp. Závazky zpětně ke dni. Výběr by měl být prováděný pod stejným kritériem, pod jakým se účtuje, tzn. nejčastěji podle DUZP.

Tento výstup vám poskytne přehled podle jednotlivých firem (jednotlivé položky i mezisoučet za firmu) a za všechny účty použité na dokladech (mezisoučty po jednotlivých analytikách).

Výsledek je třeba zkontrolovat se saldokontem v účetnictví. Tiskové výstupy se liší v datech, ze kterých se údaje čerpají. Účetnictví bere v úvahu všechny doklady, které jsou zaúčtované na daný účet a to bez ohledu na jejich "napárování". Saldokonto z prvotních dokladů je sestavené striktně z faktur a jejich "napárovaných" úhrad.

 

Neporovnávejte předvahu a saldokonto z účetnictví – je to pohled na stejné údaje, jen jinak setříděné. Částky se vám budou vždy rovnat.

 

Pokud se částka z prvotních dokladů nerovná částce v účetnictví, je třeba obě saldokonta porovnat. Měla by obsahovat stejné položky.

 

Nejčastější příčiny rozdílů:

  • nezaúčtované doklady (faktury, bankovní výpisy, pokladní doklady s hotovostní úhradou, interní doklady)
  • "nenapárované", ale zaúčtované úhrady (na položce úhrady není stav OK)
  • přímé účtování na účty 321 a 311 bez návaznosti na VS (variabilní symbol) faktury
  • chybně provedené haléřové vyrovnání (pomocí dorovnání v saldu místo úhrady přes interní doklad)