Přepočet kursových rozdílů

 

Na konci účetního roku je nutné přepočítat doklady v cizích měnách kursem.  K tomuto přepočítání dokladů můžete použít v menu Interní doklady - Přepočet kursových rozdílů.

1. krok

Nejprve vyberte knihu, v níž se nacházejí pohledávky nebo závazky v cizí měně, které si přejete přepočítat. Dále zadejte rok, v kterém byly vystaveny doklady k přepočítání. Budou přepočteny závazky a pohledávky dokladů, kde částka Zbývá uhradit se nerovná 0.

2. krok

Zadejte datum kursu v kursovním lístku, ke kterému budou pohledávky a závazky v cizí měně přepočítány.

Upozornění: Ujistěte se, že všechny údaje, které jste zadali, jsou správné. Operaci přepočítání nelze vrátit zpět. Pouze je možné průvodce spustit znovu a ještě jednou doklady přepočítat se správným kursem.

Po stisknutí tlačítka Dokončit bude provedeno přepočítání pohledávek a závazků. Bude vytvořen Interní doklad o přepočítání dokladů v cizí měně, který je nutný zaúčtovat v agendě Účetnictví. Na dokladech v prvotní evidenci bude částka v Kč přepočítána kursem z kursovního lístku, podle data které jste zadali v kroku 2. 

 

Rozhodně se nesmí tento interní doklad odstraňovat, ani jeho položky, protože operací kursový přepočet se provedlo:

- vystavení interního dokladu pro zaúčtování

- aktualizace pole Zbývá uhradit v Kč na prvotním dokladu

- zaznamená se do pole Kurs_pohledavky dokladu kurs, kterým je dán přepočet dokladu pro další úhrady.

 

a případným odstraněním interního dokladu se neodvolají provedené zápisy do prvotní evidence!

 

Pokud se doklad neměl přepočítat, protože měl být uhrazen, můžete ho uhradit přes interní doklad ještě ve starém roce. Nebo jiným dokladem úhrady.

Pokud se doklady měly přepočítat, ale jiným kursem, pak zadejte správný kurs do Kursovního lístku a proveďte znovu přepočet - výsledně tedy budete mít interních dokladů více a dohromady dají správný kursový rozdíl.