Kursové vyrovnání

 

Kursové vyrovnání knihy Banka provedete pomocí Průvodce kursového vyrovnání v menu Banka - Zadat kursové vyrovnání.

Tento průvodce vám pomůže vypočítat a zapsat kursové vyrovnání. 

1. krok

Nejprve zadejte, ke kterému datu si přejete provést kursové vyrovnání. Průvodce přepočte pouze doklady vystavené k tomuto datu (datum vystavení je starší nebo rovno zadanému datu). Po zadání data můžete zkontrolovat zůstatek knihy k danému datu v cizí měně, ze kterého bude vypočten kursový rozdíl. Pokud chcete pokračovat, klepněte na tlačítko Další nebo stiskněte Enter.

2. krok

Zadejte  kurs k danému datu. Na základě tohoto kursu bude vypočten kursový rozdíl. Pokud je tato částka vpořádku, klepněte na tlačítko Dokončit. Po klepnutí na tlačítko Dokončit, bude vystaven doklad, pomocí kterého zaúčtujete kursový rozdíl.

Pozor: průvodce přepočte aktuální částku zbývá uhradit, nikoli částku, které zbývala uhradit k datu. Přepočet kursových rozdílů je proto vhodné spouštět bezprostředně po konci období, které chcete přepočítat.