Základy ceníků

  

Účel videa

V tomto videu vám přiblížíme tématiku ceníků. Popíšeme vám rozdíl mezi nákupními a prodejními ceníky. Založíme s vámi nový ceník, u kterého vám detailně vysvětlíme pojmy a jednotlivá nastavení na kartách Obecné, Ceník a Marže. Ukážeme vám, jak přidat do ceníku produkt a nakonec vyzkoušíme, jak se mění cena v zakázce v závislosti na nastavených podmínkách.

Struktura videa

  • Obecně o cenících
  • Založení nového prodejního ceníku
  • Vysvětlení pojmů a nastavení na kartě Obecné
  • Vysvětlení pojmů a nastavení na kartě Ceník
  • Přidání produktu do ceníku
  • Ukázka funkce ceníku na zakázce
  • Vysvětlení pojmů a nastavení na kartě Marže

Závěr

Po shlédnutí tohoto videa již chápete, co jsou to ceníky a k čemu slouží. Umíte si založit nový ceník a vložit do něj produkty. Také se orientujete na kartách v ceníku a víte, co si představit pod jednotlivými nastaveními.

Odkaz na dokumentaci

Ceníky a detail Ceníku (popis dialogu) (vario.cz)

Mohlo by vás zajímat

Ceníky a jejich využití v praxi (vario.cz)
Cenotvorba – Obecné informace (vario.cz)
Cenotvorba – Výchozí ceník (vario.cz)