Aktualizace na nové vydání

Tento článek popisuje aktualizaci Altus VARIO na nové vydání (nejedná se o upgrade, verze zůstává stejná).

Pro aktualizaci budete potřebovat instalační program s nejnovějším vydáním Varia. Pokud jej stáhnete z internetu, jedná se o soubor updatev11.exe, pokud máte instalační CD, jde o program Setup.exe ze složky Setup (na stránce stažení software se ujistěte, že máte k dispozici nejnovější vydání).

  1. Všichni uživatelé ukončí práci s programem Altus VARIO.
  2. Vytvořte úplnou zálohu dat a uložte jí na bezpečném místě.
  3. Zkontrolujte, zda máte na souborovém serveru dostatek místa. Pokud jste si jisti, že máte bezpečně uložené i předchozí zálohy, můžete odstranit staré zálohy, které vytváří instalační program Varia (to jsou složky s názvem Zaloha_2005MMDD_hhmm).
  4. Pokud máte více uživatelů, kteří pracují prostřednictvím sítě s jedněmi daty, spusťte instalační program a přejděte na Možnosti instalace. Zvolte Vytvořit síťovou složku s aktualizací pro update stanic a Spouštět aktualizaci ze složky automaticky. Tím zkopírujete instalační soubory na síť, odkud si uživatelé zaktualizují stanice.
    Jinak spusťte aktualizaci přímo a postupujte podle pokynů instalačního programu. 
  5. Aktualizace spuštěná na prvním počítači zaktualizuje aplikační soubory Varia a potom výchozí datové soubory a tiskové výstupy ve všech datových profilech nastavených na tomto počítači. Aktualizace na dalších počítačích již aktualizuje jen aplikační soubory.

Důležité upozornění: uživatel, který spustí aktualizaci, musí mít oprávnění Windows pro instalaci software.