Mzdy - úprava TF pro ZP a Příloha k žádosti o ND

vydání: 20110107 - verze: 11

Nové tiskové formuláře Hromadné oznámení (Personalistika) a Přehled o platbě pojistného (Mzdy)

Od 1. 1. 2011 došlo ke změně při používání formulářů potřebných k oznamování skutečností pro účely veřejného zdravotního pojištění. Z toho důvodu jsme připravili nové tiskové formuláře. Vzhledem k tomu, že VZP má jiný kód formuláře než ostatní zdravotní pojišťovny, je třeba v Možnostech Přehledu o platbě pojistného vybrat nejdříve Všeobecnou zdravotní pojišťovnu a pak Ostatní. Pole Typ podání je přednastaveno na Řádné a lze ho změnit na Opravné.

Aktualizace tiskového formuláře Příloha k žádosti o nemocenské dávky

Pro rok 2011 je upravena str. 2, kde se mění body i) a j).