Souhrn změn ve vydání 20110921

vydání: 20110921 - verze: 11

Mzdy - Přepočet nároku na důchod podle novely zákona

Důchodový věk je upraven v § 32 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. S účinností od 30. 9. 2011 vstoupila v platnost novela zákona č. 220/2011 Sb., kde bylo schváleno plynulé pokračování v postupném zvyšování důchodového věku. Proto je třeba provést přepočet nároku na důchod u všech zaměstnanců.

Nejdříve nainstalujte aktuální vydání Varia. V agendě Personalistika příkazem menu Personalistika | Přepočet nároku na důchod... spustíte přepočet. Na hlášku "Chcete provést nastavení data nároku u všech zaměstnanců?" odpovězte Ano a nároky na důchod se přepočítají.

Elektronická podání prostřednictvím VREP

Doplněk Elektronická podání byl rozšířen o možnost podávat zprávy prostřednictvím portálu VREP. Portál VREP je alternativnou k portálu PVS a je provozovaný Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Nastavení odesílání prostřednictvím VREP se provede v možnostech podání určených pro ČSSZ změnou adresy URL podání.