Souhrn změn ve vydání 20111219

vydání: 20111219 - verze: 11

Toto vydání je připraveno na legislativu roku 2012. Obsahuje aktualizovaný číselník sazeb DPH a nová zdanitelná plnění pro přenesenou DPH ve stavebnictví. Nastavení sazeb pro modul Mzdy zatím neobsahuje, protože není jasné, zda-li příslušné zákony vyjdou včas ve sbírce zákonů.

DPH od 1. 1. 2012

Od 1. 1. 2012 vstupuje v platnost ustanovení zákona o DPH týkající se přenesené DPH ve stavebnictví. Novinka se týká všech stavebních a montážních prací uskutečněných mezi plátci DPH.

Ve Variu jsou pro tento účel přidány dva nové typy zdanitelných plnění:

  • "Stavba a montáž" - uskutečněné plnění, analogické k plnění Přenesená DPH a
  • "RCH stavba a montáž" - přijaté plnění, analogické k RCH tuzemsko.

Tiskový formulář Přenesená DPH včetně jeho elektronického podání byl upraven tak, aby hlášení obsahovalo zdanitelná plnění za výše uvedené typy.

Více informací o použití těchto plnění naleznete v samostatném článku Přenesená DPH.

Od 1. 1. 2012 platí nová sazba snížené DPH. Místo sazby 10 % se bude používat sazba 14 %. V tomto vydání je aktualizovaný číselník DPH, který ukončuje platnost původní sazby k 31. 12. 2011 a zavádí novou sazbu od 1. 1. 2012. Vario bude ve většině případů automaticky konvertovat sazbu 10 % na sazbu 14 % v závislosti na datu zdanitelného plnění.

Je důležité připravit si postupy a seznámit uživatele s problematikou změny sazby DPH při fakturaci záloh (s daňovým dokladem o přijetí platby i bez), fakturaci zakázek a dobropisování. Více informací naleznete v samostatném článku Změna snížené sazby DPH od 1.1.2012.