Připravované legislativní změny pro rok 2012 a Vario verze 11

vydání: 20111201 - verze: 11

Legislativa 2012

Aktualizace na vydání, které bude obsahovat legislativní změny na rok 2012, bude k dispozici zhruba od poloviny prosince 2011. 

Připomínáme, že právo aktualizace na vydání pro rok 2012 je podmíněno úhradou servisního poplatku Maintenance 2012 (zálohové faktury jsme rozesílali v listopadu). 

Změna snížené sazby DPH z 10 % na 14 %

Bude aktualizován číselník sazeb DPH.

Přenesená DPH ve stavebnictví

Budou zavedeny 2 nové typy zdanitelných plnění, které budou sloužit k vykazování přenesené DPH za stavební a montážní práce. Bude přidáno hlášení přenesené DPH pro finanční úřad.

Mzdy 2012

Nastavení parametrů pro výpočet mezd a odvodů, které budou známy do data vydání, budou součástí vydání. Aktualizace zbývajících parametrů a nové verze tiskových formulářů budeme publikovat postupně, v závislosti na jejich vydávání správními orgány.

Elektronická podání PVS

Elektronická podání prostřednictvím PVS má být ukončeno do konce letošního roku. Podání pro ČSSZ je ve Variu možné prostřednictvím VREP již nyní.

Podání pro finanční úřad bude řešeno v aktualizaci pro rok 2012.