Změna snížené sazby DPH od 1.1.2012

vydání: 20111219 - verze: 11

Tento popis platí pouze pro Vario verze 11.

Od 1. ledna 2012 se mění snížená sazba DPH z 10 na 14 %. V souvislosti s touto změnou jsme připravili aktualizaci Varia, která zohledňuje změnu sazby DPH a upravuje nastavení číselníků.

Postup

 1. Stáhněte aktuální vydání Altus Vario (vydání 20111219 nebo vyšší)
 2. Nainstalujte toto vydání na všechny počítače ve firmě (popis jak aktualizovat)
 3. Změňte sazby DPH v katalogu (viz dále)
 4. Změňte sazby DPH v otevřených zakázkách (viz dále)
 5. Pokud účtujete DPH na analytické účty dle sazby, přidejte účty s analytikou 014 (viz dále)

Změna sazby DPH v katalogu produktů

Sazba DPH je uvedena v katalogu na produktu. Při vložení produktu do dokladu ji Vario automaticky změní na platnou podle data zdanitelného plnění dokladu. Pokud máte v katalogu sazbu DPH zadanou napevno číselem (tj. 10), můžete tuto hodnotu změnit funkcí Najít a nahradit:

 • Agenda Katalog, tabulka produktů 
 • Umístit kurzor do pole Sazba DPH (pokud není sloupec zobrazen, tak použít příkaz menu Formát/Zobrazit skryté sloupce...)
 • Příkazem menu Úpravy/Nahradit... zobrait okno Najít a nahradit
 • Do pole Co hledat zadat hodnotu 10
 • Do pole Nahradit zadat hodnotu 14 nebo Snížená (pokud nepotřebujete číselnou hodnotu z důvodu exportu na e-shop apod.)
 • Tlačítkem Nahradit provést nahrazení sazeb.

 

Změna nastavení - analytika

Pokud používáte analytické účty 343 podle našeho přednastavení (tedy 343010, 343110) a budete chtít v členění analytiky podle sazby pokračovat, musíte provést následující úpravy účtového rozvrhu a předkontací.

 

 • V účtovém rozvrhu pro rok 2012 založte účty 343014 a 343114.
 • V modulu Účetnictví v Možnostech předkontací | Zdanitelná plnění změňte účty pro sníženou sazbu z 343010 na 343014 u přijatých plnění a z 343110 na 343114 u uskutečněných plnění.

 

Změna nastavení - sazby DPH

Aktualizace Varia přidá do číselníku DPH novou sazbu 14 % platnou od 1. 1. 2012 a ukončí platnost sazby 10 % k 31. 12. 2011. Pokud chcete toto nastavení ověřit, naleznete číselník Sazby DPH v menu Nástroje | Možnosti, karta Číselníky, číselník Sazby DPH.

Změna nastavení - šablony

Pokud máte v některé ze šablon nového záznamu v některé z agend daňových dokladů výchozí sazbu 10 %, je potřeba šablony upravit a sazbu změnit na 14 %. Toto je nutno provést ručně.

Kdy instalovat aktualizaci?

Doporučujeme instalovat ještě letos, nemusíte čekat do roku 2012. Instalaci nedokládejte, předchozí vydání nižší než 20111219 nebude v roce 2012 fungovat správně.

Jak to bude fungovat - doklad vystavený podle jiného dokladu

Pokud vystavíte doklad některou z funkcí, která kopíruje položky z jiného dokladu, budou zachovány sazby DPH z původního dokladu. To je žádoucí například u dobropisů, ale nežádoucí, pokud fakturujete zakázky nebo vystavujete fakturu podle vzorové faktury. Doporučujeme vám proškolit v tomto ohledu pracovníky, kteří vystavují daňové doklady. U otevřených zakázek doporučujeme sazby DPH opravit (viz výše).

Jak to bude fungovat - vyúčtování zdaněné zálohy z roku 2011

Pokud bude na faktuře započtena zálohová faktura s DDPP se sazbou 10 %, je třeba příslušně rozepsat i základ daně. Tedy část základu daně, který má být zúčtovaný původní sazbou (ve výši DDPP) a zbývající část základu, který bude zatížen novou sazbou DPH.

Po navázání zálohové faktury s DDPP se na položkách zobrazí řádek ve stavu Záloha a vyúčtováním DPH se sazbou z roku 2011.

Při uzavírání dokladu vás Vario upozorní, že na dokladu je použita neplatná sazba DPH, a vyzve vás ke kontrole. Po zaúčtování dokladu Vario předpokládá, že už byl důkladně zkontrolován a upozornění již nezobrazí.

Jak to bude fungovat - produkt na dokladu

Sazba DPH je uvedena přímo u produktu a je vhodné ji změnit na správnou. Vario vám usnadní fakturaci na přelomu roku tím, že při použití produktu s 10 % DPH na dokladu s DUZP v roce 2012 tuto sazbu automaticky změní na 14 % a naopak.

Zadání jiné sazby DPH

Pokud z nějakého důvodu potřebujete zadat jinou sazbu DPH, než se nabízí v seznamu sazeb, můžete tak učinit. Vario se zeptá, zda si přejete použít jinou sazbu DPH, než odpovídá datu dokladu a pokud potvrdíte, tak seznam zobrazí všechny sazby z číselníku DPH bez ohledu na datum. Díky tomu můžete použít "historickou" sazbu DPH.