Účetnictví - změny v DPH od 1. dubna 2011

vydání: 20110330 - verze: 11

 

Od dubna vstupuje v platnost novela zákona o DPH, která zavádí mimo jiné nové pravidlo posuzování nároku na odpočet u přijatých plnění. Ponovu má firma nárok na odpočet až ve chvíli obdržení daňového dokladu. Pro doklady na přelomu měsíců to znamená rozdělení období pro účtování a období pro DPH.

Další změnou je zavedení tuzemské Reverse-charge a osvobození dovozu zboží podle § 71g (zboží určené pro dodání do EU). Firmy mají nově povinnost odvést DPH z vráceného zboží i bez existujícího dobropisu. Dobropis se nyní má označovat jako Opravný daňový doklad. Vario 11 má upravený tiskový formulář Faktura tak, aby se při tisku dobropisu automaticky zobrazil text Opravný daňový doklad.

Nový tiskopis platí již od ledna, od dubna se mění způsob vyplnění ř. 52 a 53. Místo hodnoty koeficientu (např. 1 nebo 0,89) se nově zapisuje procentuálním vyjádřením (např. 100 nebo 89). Ve Variu tuto změnu řešíme pouze u tisku, při kterém se na tiskopis přiznání vytiskne správná hodnota v %. V dialogu Přiznání k DPH, na kartě C.ODDÍL, bude stále zobrazena hodnota koeficientu jako dosud, nikoli procenta. Nepřepisujte ji, prosím.

 

 

Altus Vario 11 od dubna 2011 

 

V agendě Přijaté doklady doporučujeme v šablonách všech knih nastavit pro nový doklad automatické doplňování datumu v poli Datum uskutečnění zdanitelného plnění stejně, jako je tomu v poli Datum. Nastavení provedete pomocí dialogu Možnosti... l Možnosti knihy l karta Šablony l tlačítko Možnosti... l Možnosti šablony l karta Nový záznam (obr. 1). Po této úpravě, při založení nového záznamu (podle šablony) se aktuální (systémové) datum zapíše do obou polí současně a dodrží se tak povinnost daná zákonem o DPH.

 

Možnosti šablony, karta Nový záznam

Obrázek 1: Možnosti šablony, karta Nový záznam (Vario 11), pole Datum_zdanitelneho_plneni a Výchozí hodnota =Date()

 

Jestliže doklad spadá nákladově do předešlého měsíce, využijte pole Datum účetního případu (obr. 2), které najdete v dialogu Více datumů (v dokladu otevřete tlačítkem "Tři tečky" dialog vedle pole Datum).

 

Více datumů, karta Obecné 

Obrázek 2: Více datumů, karta Obecné (Vario 11).

 

Datum účetního případu má při zaúčtování absolutní přednost. Jeho vyplněním tak zajistíte, že doklad bude zaúčtován do období dle časové souvislosti, tj. kdy náklad vznikl a přitom do Přiznání k DPH se zahrne podle datumu uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP).

Řádek 32 Přiznání k DPH (Dovoz zboží osvobozený podle § 71g), stejně jako tuzemskou Reverse-charge ve Variu 11 neošetřujeme (řeší se upgradem na Vario 12). Pokud takové plnění máte, můžete použít přímý zápis hodnoty v Přiznání k DPH na kartě C.ODDÍL. V případě tuzemské Reverse-charge se informujte o upgrade na Vario 12, ve kterém jsou k dispozici nutné výstupy pro finanční úřad.

 

Jak již bylo výše napsáno, Vario 11 má upravený tiskový formulář Faktura tak, aby se při tisku dobropisu automaticky zobrazil text Opravný daňový doklad. Chcete-li mít tento text v prvotních dokladech, nebo jej potřebujete tisknou na jiné, než na námi dodávané tiskové formuláře, postupujte takto:

Změnu typu dokladu docílíte založením nového povoleného typu záznamu v agendě Vydané doklady. Nastavení provedete pomocí dialogu Možnosti... l Možnosti knihy l karta Povolené záznamy l tlačítko Nový...  Před stiskem tlačítka Nový... nejdříve vyberte položku z dostupných typů záznamů vlevo (obr. 3). Poté uveďte požadovaný název a nově založený typ záznamu pomocí šipky Zobrazit vybrané záznamy přesuňte k povoleným typům záznamů. Při tisku formuláře Vario 11 použije tento vámi zadaný název dokladu. Původní typ dokladu doporučujeme z povolených záznamů odstranit (obr. 3).

 

Možnosti knihy, karta Povolené záznamy

Obrázek 3: Příklad v dialogu Možnosti knihy, karta Povolené záznamy.

 

Související dokumenty