Mzdy - Zaokrouhlování SP zaměstnavatele

vydání: 20110419 - verze: 11

Bylo upraveno zaokrouhlování sociálního pojištění (SP) zaměstnavatele, pokud se vyskytuje Druh SP Důchodové pojištění.

Aby bylo zaokrouhlení shodné s údaji na tiskovém formuláři Přehled o výši pojistného, změny se promítly do těchto tiskových formulářů:

  • Malá rekapitulace
  • Sociální pojištění
  • Mzdové náklady
  • Mzdové náklady za období od – do
  • Celkový přehled mezd
  • Celkový přehled mezd za období od – do

 

Současně byla provedena úprava načítání částky odvodu sociálního pojištění na Platebním příkazu a v dialogu Zaúčtování mezd.