Přenesená DPH

vydání: 20111219 - verze: 11

Pro tuzemskou reverse charge (RCH) jsou ve Variu připraveny nové typy zdanitelných plnění. Ta jsou k dispozici na dokladech, na nichž je uvedeno datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) 1.1.2012 a novější (resp. 1.4.2011 a novější pro odpady). Podmínkou je také vyplnění pole DIČ na kartě Obecné.

 

Nová zdanitelná plnění:

Modul Zdanitelné plnění   Přiznání k DPH
Přijaté doklady RCH stavba a montáž zdanění a nárok na odpočet ve stejné výši ř.10 nebo ř.11 + ř.43 nebo ř.44
Přijaté doklady RCH tuzemsko zdanění a nárok na odpočet ve stejné výši (odpady)

ř.10 nebo ř.11 + ř.43 nebo ř.44

Vydané doklady Stavba a montáž povinnost zdanit má příjemce

ř.25

Vydané doklady Přenesená DPH povinnost zdanit má příjemce (odpady)

ř.25

 

Na vydaných dokladech se faktura pořizuje obdobně jako pro plnění osvobozená, tj. s nulovou sazbou DPH a příslušným typem zdanitelného plnění.
Na přijatých dokladech je třeba zapsat pomocný řádek pro DPH, tedy obdobně, jako se v současné době ve Variu zpracovávají faktury z EU.

Nejdříve se zapíšou položky faktury. Poté se přidá položka bez předkontace, do ceny bez DPH se zapíše částka z faktury, doplní se sazba. Z nabídky zdanitelných plnění se vybere příslušné zdanitelné plnění (obr. 1).

 

Typ zdanitelného plnění RCH stavba a montáž v přijatém dokladu

Obrázek 1: Typ zdanitelného plnění RCH stavba a montáž v přijatém dokladu.

 

Tento pomocný řádek nevstupuje do součtu dokladu. Hodnoty z něj slouží pouze pro Přiznání k DPH, částka DPH se zaúčtuje dle nastavení v Možnostech předkontací 343xxx / 343yyy.

Tuto předkontaci je třeba si doplnit (agenda Účetnictví, volba z menu Účetnictví | Možnosti předkontací. Na nový řádek nejdříve v poli sloupce Kniha vyberte Přijatá zdanitelná plnění. Pak v poli sloupce Předkontace vyberte z nabídky příslušné zdanitelné plnění (např. RCH stavba a montáž). Zapište číslo účtu 343. Doporučujeme nastavení provést i pro Uskutečněná zdanitelná plnění (plnění je nutné zapsat ručně) a použít různé analytiky (obr. 2).

 

Možnosti předkontací

Obrázek 2: Možnosti předkontací.

 

Na přelomu ledna a února přibude ve Variu 11 i povinný výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH ve formátu XML i pro tisk. Sledujte, prosím, aktualizace (link míří do sítě Internet).