Mzdy – Pojištění odpovědnosti

vydání: 20111130 - verze: 11

Do základu pro výpočet pojistného na Pojištění odpovědnosti byl zahrnován i základ sociálního pojištění u Druhu SP Důchodové pojištění, a to v případě, že bylo dosaženo rozhodného příjmu. Tuto mylnou informaci jsme původně dostali z oddělení odboru inkasa Kooperativy. Na základě námitek uživatelů jsme způsob výpočtu konzultovali a od vedoucí oddělení inkasa Kooperativy máme potvrzeno, že Druh SP Důchodové pojištění (jednatelé, společníci, členové družstev apod.) se bez ohledu na výši příjmu do základu pro výpočet pojistného na Pojištění odpovědnosti NEZAHRNUJE. Výpočet pojistného Pojištění odpovědnosti je v tomto směru upraven v tomto vydání.

Uživatelé, kteří v důsledku chyby přeplatili toto zákonné pojištění, mohou kontaktovat ústředí Kooperativy a požádat o vrácení přeplatku na pojistném se zdůvodněním, že se tak stalo kvůli chybě v systému. Po provedení aktualizace na dnešní vydání a novější, lze vytisknout zpětně tiskový formulář Pojištění odpovědnosti za jednotlivá čtvrtletí pro zjištění výše přeplatku. Omlouváme se za způsobené komplikace.