Souhrn změn ve vydání 20110623

vydání: 20110623 - verze: 11

Mzdy - úpravy tiskových formulářů

Tiskový formulář Mzdové složky k zaúčtování byl upraven. Tiskne se teď přesně podle nastavení složek v dialogu Zaúčtování mezd (složek označených zatržítkem v poli sloupce Účtovat a Na střediska).

Tiskový formulář Statistika – Nem Úr byl upraven pro rok 2011 dle pokynů Českého statistického úřadu. Nově se vykazují průměrný počet nemocensky pojištěných osob i osoby pobírající dávku PPM, rodičovský příspěvek a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.