Elektronické podání Přiznání k DPH - aktulizace XML souboru

vydání: 20110531 - verze: 11

Ve formuláři se od dubna 2011 musí ř. 52 vykazovat v % (dosud se jednalo o desetinné číslo) a řádek 53 musí být prázdný, kromě posledního období roku (podání za 12. měsíc nebo 4. Q). Vario do polí ř. 53 vykazovalo nulu.

V tomto vydání je aktualizovaný export do XML podle nové specifikace.