Evidence smluv


Při fakturaci v modulu Evidence smluv systém zobrazí hlášku "Nelze přidat nebo změnit záznam, protože je vyžadován související záznam v tabulce Firmy".

 

V případě SQL (data na serveru) je hláška formulována jinak, ale význam je stejný:

  • systém vytváří doklad a kopíruje do něj hodnoty ze smlouvy – také pole Firma (na koho je doklad vystaven).
  • pravidla vložení firmy na doklad jsou však porušena (identifikátor Firma není v Adresáři uveden).
  • proto se zobrazí chybová hláška, systém ukončí vkládání dat a je vytvořen jen doklad bez položek a téměř prázdný.


Řešení:


Problém vzniká tak, že v modulu Evidence smluv je smlouva k fakturaci na firmu, která už není v Adresáři (byla odstraněna, přejmenována). Systém chce vytvořit fakturu s "neexistující" firmou a nemůže už tuto hodnotu v poli Firma použít.

Databáze smluv není navázána relací na Adresář. Po opravě identifikátoru v Adresáři vznikne výše uvedený problém v Evidenci smluv, protože zde se tato změna neprojeví.

Stejný problém může nastat i v jiných externích (zakázkových) modulech přidaných k Variu, mají-li speciální datovou strukturu. Týká se to polí, které si systém hlídá:

  • firma v dokladu
  • produkt v katalogu či v položce dokladu
  • určení Skladu na položce dokladu

Řešením by bylo nasadit trigger* na SQL, který ohlídá vazbu adresáře na databázi smluv - po změně identifikátoru v Adresáři bude provedena stejná změna v Evidenci smluv. Pro další informace ohledně této úpravy nás, prosím, kontaktujte.

 

*(nebo také spoušť) - v databázi definuje činnosti, které se mají provést v případě definované události nad databázovou tabulkou.