Přechod na Altus Vario verze 11 (upgrade)

Jak postupovat při přechodu na Altus Vario 11 (upgrade)

V případě, že používáte nižší verzi SW Altus Vario, pročtěte nejdříve tento dokument celý, abyste se na převod dat připravili.

Instalace Vario 11

1. Vložte CD s Variem 11 do jednotky CD-ROM

2. Po spuštění autorunu stikněte tlačítko Instalace

3. V menu instalační CD vyberte možnost Instalovat Altus Vario 11

Upozornění: pokud jste uživatelem Altus Vario 10.0, před instalací Varia 11.0 přejmenujte zástupce Varia 10.0 na ploše a v menu Start - Programy na Altus Vario 10.0. V opačném případě budou nahrazeny = budou spouštět Vario 11.

 

Průvodce instalací systému Altus Vario

1. V průvodci instalací systému Altus Vario napište jméno uživatele a název firmy + Další

2. Vario 11.0 bude nainstalováno do výchozí složky C:\Program Files\Vario11. Toto výchozí umístění neměňte. Zaškrtnutím volby Vytvořit zástupce Varia na ploše bude vytvořena ikona ke spuštění Altus Vario na ploše vašeho počítače + Další

3. Zatrhnutím volby vyberte ty moduly, které budou na tento počítač nainstalovány + Další.

4. Zatrhnutím volby vyberte doplňky, které budou na tento počítač nainstalovány + Další.

5. Datové soubory Varia 11.0 budou nainstalovány do výchozí složky C:\Program Files\Vario11 \Data. Pokud chcete instalovat data do jiné složky (na síť), nalistujte existující složku přes tlačítko Procházet (Upozornění! Nezadávejte složku, ve které jsou uložena data Varia 10.0, 9.0 či 8.0!) + Další.

6. Altus Vario vyžaduje pro svůj běh nainstalované prostředí Access. Pokud máte nainstalovanou plnou verzi Accessu 2000 nebo Accessu XP, použijte volbu použít nainstalovaný Access 2000. Stejnou volbu použijte v případě, že jste uživatelem Varia 10.0, 9.0 a máte na počítači nainstalovaný Microsoft Access Runtime 2000. Pokud na počítači nemáte nainstalované prostředí Accessu 2000 nebo XP, použijte volbu Nainstalovat Access Runtime 2000 + Dokončit.

Upozornění: pokud jste uživatelem Varia 8.0 nebo máte na počítači nainstalovaný Office 97, instalujte Microsoft Access Runtime 2000 do samostatné složky (mimo Office 97 - například do složky C:\Program files\Microsoft Office 2000\).

 

Vytvoření nové firmy ve Variu 11.0, převod stávajících dat z Varia 10.0, 9.0 nebo 8.0

Altus Vario 11 spustíte na ploše nebo v menu Start - Programy přes zástupce Altus Vario. V dialogu Přihlášení do Varia v poli jméno se můžete přihlásit pod jménem uživatele, kterého jste zadali do instalačního dialogu. V menu Profil vyberte název lokálního nebo síťového profilu, kde jsou uložena data Varia 11. Zadání síťového profilu můžete provést přes tlačíko Profily - Přidat. Do řádku název profilu napište text např. Data na síti a do řádku Datový profil vyberte složku s daty Varia 11 přes tlačítko Procházet.

Vytvoření sdílené datové složky na serveru nebo na sdíleném počítači

1. Vytvořte novou složku na serveru nebo na sdíleném počítači, kde budou uložena data

2. Přidělte všem uživatelům práva pro úplný zápis do této složky

3. Do této složky zkopírujte soubory Data0000.mdb, DMaj0000.mdb, DMzd0000.mdb, DOLE0000.mdb, Firmy.mdb a Vario.mdw ze složky Setup / Data vašeho instalačního CD (nezapomeňte atributy těchto souborů označit jako archivovat a zrušit atribut jen pro čtení)

4. Do této složky zkopírujte složku Tiskove_formulare ze složky Setup / Data vašeho instalačního CD (nezapomeňte atributy souborů v této složce označit jako archivovat a zrušit atribut jen pro čtení)

Pokud spustíte Vario pod zadaným uživatelským jménem a vybraným profilem zobrazí se Průvodce založením nové firmy.

Upozornění: jestliže budete převádět datové soubory z Varia X uložené na MS SQL serveru, přečtěte si návod Popis_prevodu_V10_V11_SQL.txt uložený ve složce Sql\prevod_V10_V11 na vašem instalačním CD  nebo dokument Převod V10 SQL - V11 SQL a dále postupujte při převodu dat podle tohoto návodu.

1. Založit novou firmu s prázdnými daty - použijte, pokud jste novým uživatelem systému Altus Vario a nemáte stávající data z předchozích verzí Altus Vario 10.0, 9.0 a 8.0

2. Založit novu firmu a načíst zkušební data - použijte, pokud jste novým uživatelem systému Altus Vario a chcete si vyzkoušet jeho funkce na zkušebních datech z vašeho instalačního CD

3. Použít vaše existující data z Varia 8.0 ,9.0 ,X, 11 - vyberte, pokud jste stávajícím uživatelem předchozích verzí Varia 8.0, 9.0 nebo X

 

Použít vaše existující data z Varia 8.0, 9.0 nebo X

1. Zatrhněte tuto volbu + Další

2. Existující data

a) Data Varia X, 9.0 - tato volba umožní převést data z verze Altus Vario X, 9.0 + Další

b) Data Varia 8.0 - tato volba umožní převést data z verze Vario 8.0 + Další

3. Zadejte cestu ke složce, kde jsou uložená data z Varia 8.0 ,9.0 nebo Varia X + Další

4. V seznamu vyberte firmy, které chcete převést + Dokončit

Vario převede data vybraných firem do Altus Vario 11.

 

Upozornění: ve Variu 11 byl zrušen uživatelský účet Admin a nelze se již pod tímto účtem do Varia 11 přihlásit. Z tohoto důvodu je nutné před převodem dat z Varia X nebo 9.0 přidělit úplná oprávnění jinému uživateli než Admin, abyste nezratili možnost např. měnit číselné řady nebo přidávat firmy. Za administrátora je nyní považován uživatel, který má nastavena všechna oprávnění. Přidávat další uživatele nyní může ten, kdo v menu Nástroje - Možnosti - Oprávnění - má zatrženo oprávnění Změna nastavení Varia.

Upozornění pro uživatele Varia 9.0 a 8.0: pokud používáte ve verzi 8.0 nebo 9.0 modul Evidence majetku a detail (zařazení) Drobný s kartou Příjmy a Výdeje, bude v nové verzi Varia nutné změnit strukturu tohoto souboru. Na požadované změně je možné se dohodnout telefonicky nebo nám e-mailem zašlete soubor DMaj000x.mdb, který je uložen ve vaší datové složce. Přičemž x znamená číslo dat, které je uvedeno v menu Nápověda - O aplikaci Vario (řádek číslo dat) nebo u uživatelů Varia 8.0 v menu Nástroje - Možnosti - karta Obecné (řádek číslo dat)

Převod uživatelských účtů a hesel z Varia X

Přihlašovací jména a hesla uživatelů jsou uložena v souboru Vario.mdw ve složce dat (složka je určena datovým profilem). Soubor Vario.mdw používaný s Vario X není kompatibilní s Vario 11. Proto je možné jej použít až po převodu pomocí speciálního programu.

Na instalačním CD ve složce Servis\Prevod_V10_V11\ je program Prevod.exe. Ten Převede přihlašovací jména a hesla uživatelů z Varia X do Varia 11. Před převodem si přečtěte dokument Prevod.txt ve složce Servis\Prevod_V10_V11\ na vašem instalačním CD.

Poznámka: pokud se neprovede tento převod, skončí pokus o otevření Varia nebo některého z objektů Varia chybovou hláškou Nemáte oprávnění spustit objekt Firma. (kde Firma je název objektu)

Převod běžného účetního roku (1.1.-31.12) na hospodářský rok

V případě, že účtujete v hospodářském roce a používali jste dosud Vario 10, je potřeba nastavit hospodářský rok a upravit doklady= zařadit je do příslušného roku.

Ve složce Servis\Prevod_HR na vašem instalačním CD je nástroj pro převod dokladů do hospodářského roku.

Doklady převedené z Varia 10 do Varia 11 jsou zařazeny do účetních roků podle datumu (účetní rok = kalendářní rok). Pokud po převodu nastavíte hospodářský rok (tj. jiný než účetní), je potřeba změnit rok u existujících dokladů. Rok lze změnit pomocí tohoto doplňku. Před převodem si přečtěte dokument Prevod_HR.txt ve složce Servis\Prevod_HR\ na vašem instalačním CD.

Převod Tiskových formulářů z Varia X

Tiskové formuláře verze 10 nejsou kompatibilní s verzí 11. Pokud máte upraveny některé tiskové formuláře na míru, je potřeba je do verze 11 převést. Můžete nás ohledně převodu kontaktovat.

Postup pro vývojáře:

Přes menu Nástroje - Doplňky - Správce sestav - Exportovat - vyexportujte příslušný tiskový formulář z Varia X. Ve Variu 11 přes menu Nástroje - Doplňky - Správce sestav - Importovat naimportujte příslušný tiskový formulář do Varia 11. Ve Variu 11 v menu Nástroje - Možnosti - Moduly - Možnosti - Agendy - Možnosti - karta Tisk - označte naimportovaný tiskový formlář a stiskněte tlačítko Upravit. Otevřete si tiskový formulář v zobrazení Microsoft Visual Basic a v referencích zrušte odkaz na Vario.mda (odkaz na Vario.mda z Varia X) a přidejte nový odkaz na Vario.mda ze složky C:\Program Files\Vario11\Vario.mda.

Převod doplňků z Varia X

Doplňky verze 10 nejsou kompatibilní s verzí 11. Pokud máte na míru vytvořeny nějaké doplňky, je potřeba je do verze 11 převést. Kontaktujte výrobce doplňku.

Postup pro vývojáře:

1) Zkontrolujte dotazy a kód, zda nebudou ovlivněny změnou datové struktury :

- zejména odstraněnými poli

- změnou automatického ID na GUID/VUID

Popis změn datové struktury.

2) Zkontrolujte dotazy a kód na kompatibilitu s hospodářským rokem:

Výběry Data0000.Doklady.Datum Between DateSerial -> Data0000.Doklady.Rok = AktualniRok

Kde období >= 12 nebo <13 změnit na <255 (období uzavření = 255).

Year(Date) -> HospodarskyRok(Date)

DateSerial(Rok, 1, 1) -> HospodarskyRokZacatek

DateSerial(Rok, 12, 31) -> HospodarskyRokKonec

Období <> Měsíc -> Období = Month(HospodarskyRokZacatek) + Obdobi - 1

Při přímém zápisu dokladu je nutno vyplnit Rok = HospodarskyRok(Date)

Objektový model Varia zůstává beze změny. Globální konstanty a proměnné jsou zachovány téměř beze změn. Byly pouze vypuštěny některé zastaralé konstanty (například agDoklVyd se již nepoužívá, zůstává agDokladyVydane).

Cesta ke složkám a klíčům registru je analogická s tím, že označení verze se mění z 10 na 11.