Nelze upravovat doklady

 

Nejdou nám upravit doklady - doklad není zaúčtován ani stornován. Navíc, při pokusu o vložení položky, opravu položky, nebo její odstranění systém hlásí "Type mismatch".
 
Řešení
Problém je způsoben chybným nastavením národního prostředí operačního systému (v číslech jsou desetinné tečky na pozici tisíců, nebo oddělovač místo desetinné čárky je tečka, u datumů je jiný formát: rr/dd/mm apod.). Je nutné upravit Místní a jazykové nastavení Windows (Start/Nastavení/Ovládací panely) na české národní prostředí (oddělovač desetinných míst: čárka, datum: d.m.rrrr apod.).

Potíže odstraněny.