Seznam Exportů či Importů je prázdný

Při spuštění funkce menu Soubor / Export dat... nebo Import dat... se otevře dialogové okno s nabídkou seznamů Exportů resp. Importů.

Tento článek popisuje řešení problému, kdy je seznam exportů resp. importů prázdný.

Nejdříve ověřte, jestli se jedná o problém v konkrétním modulu nebo ve všech modulech: otevřete modul Adresář. Zvolte příkaz menu Soubor / Import dat... Je-li seznam prázdný, bude pravděpodobně chyba stejná ve všech modulech.

Pokud seznam v modulu Adresář není prázdný, nejsou zřejmě k modulu s prázdným seznamem definovány žádné exporty / importy.

Pokud je seznam prázdný ve všech modulech, nejsou na počítači nainstalované komponenty pro práci s XML soubory. Je potřeba nainstalovat podporu pro komponenty MSXML30.

1) Opatřete si instalační balíček: Instalace je umístěna na CD Varia od vydání 20040504 ve složce Servis/MSXML30 nebo jí můžete stáhnout z adresy http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=b997d23c-cbe3-44d3-8798-2feb1df815c3&DisplayLang=en (MSXML Parser 3.0 Service Pack 1: CAB file, MSXML3CB.EXE, klepnutím na tlačítko Download).

2) Na počítači, kde je prázdný seznam, spustíte soubor MSXML3CB.EXE. Potvrdíte váš souhlas s licenčními podmínkami a určíte adresář, do kterého se mají extrahovat soubory. Instalační balíček se extrahuje na určené místo.

3) Poklepáním na souboru msxml3.cab se spustí instalace. (Pokud se instalace nespustí, ale otevře se CAB soubor v průzkumníku, musíte extrahovat soubory a poklepat na souboru msxml3.inf.)

Po instalaci MSXML30 na počítač budou seznamy naplněny a exporty a importy budou fungovat.

Upozornění: pro import dat ve formátu XML musíte mít nainstalovaný Internet Explorer 6.0 a novější.