Chybová hláška Vario nelze nyní spustit. Data jsou nepřístupná protože:...

Pokud se při spuštění Varia zobrazí jedna z modifikací chybové hlášky

Vario nelze nyní spustit. Data jsou nepřístupná protože:

  - bylo zjištěno násilné ukončení aplikace, probíhá pokus o opravu dat.
  - probíhá oprava a komprese databází.
  - jsou poškozena.


a alespoň jedna z používaných účetních jednotek nemá data uložená na SQL serveru, postupujte podle níže uvedených kroků. Pokud máte data všech firem na SQL serveru, postupujte podle odstavce s nadpisem Pokud máte data na SQL serveru na konci tohoto článku.

Hláška Vario nelze nyní spustit. Data jsou nepřístupná protože: probíhá oprava a komprese databází a hláška Vario nelze nyní spustit. Data jsou nepřístupná protože: bylo zjištěno násilné ukončení aplikace, probíhá pokus o opravu dat., znamenají, že některý z uživatelů právě provádí opravu databází. Vyčkejte, dokud oprava neskončí. Následující postup uplatněte pouze v případě, že oprava a komprese byla násilně ukončena.

Kroky společné pro všechny modifikace chybové hlášky:

01) Připravte si servisní deník, do kterého podrobně zaznamenáte všechny kroky, které budete provádět.
02) Zkopírujte na bezpečné místo všechny zálohy, které máte k dispozici.
03) Na všech stanicích ukončete nenásilně Vario a restartujte stanice, na kterých bylo spuštěno.
04) Zkopírujte na bezpečné místo adresář s datovým profilem, nad kterým se chybová hláška zobrazila.
05) Důrazně sdělte všem uživatelům, aby nespouštěli Vario.

Nyní přejděte na kroky pro konkrétní problém.

Kroky pro hlášku "bylo zjištěno násilné ukončení aplikace, probíhá pokus o opravu dat."

Pokud na žádné ze stanic Vario neběží, znamená to, že oprava a komprese databází nebyla dokončena.

06) V souboru Vario.ini umístěném v adresáři datového profilu smažte řádek

    Stop= bylo zjištěno násilné ukončení aplikace, probíhá pokus o opravu dat.

07) Spusťte libovolný modul Varia na nejspolehlivější stanici ve firmě. (Pokud by selhalo přihlášování do Varia, obnovte ze zálohy soubor pracovních skupin vario.mdw umístěný v adresáři datového profilu Varia.)
08) Z menu Nástroje | Doplňky | Správce databáze spusťte Správce databáze
09) Na záložce Oprava a komprese neměňte žádné z voleb a klepněte na OK.
10) Z posledního řádku s textem Zjištěno nestandardní ukončení Varia ve složce dat souboru DAO_errors.log umístěného v adresáři datového profilu Varia zjistěte jméno uživatele, který opravu a kompresi spustil a nedokončil. Dále v tomto souboru pátrejte po řádcích Zjištěno nestandardní ukončení Varia v aplikační složce, ze kterých zjistíte, u koho bylo násilě ukončeno Vario. Je potřeba zjisitit, zda na této stanici není HW nebo SW problém.

Pokud se během opravy a komprese nezobrazila žádná chybová hláška, nejsou data s nejvyšší pravděpodobností poškozena. Přesto proveďte po opravě a kompresi další zálohu všech databází a spolu s ostatními zálohami včetně zálohy před pokusem o opravu ji uložte na bezpečné místo (tyto zálohy je vhodné vypálit na CD-ROM nebo DVD-ROM a označit je jako havarijní). Do servisního deníku zapište, kde jsou zálohy uloženy. Tyto zálohy jsou důležité pro případnou rekonstrukci databází.

Pokud se zobrazilo chybové hlášení "Některé z databází nelze zkoprimovat nebo jsou poškozeny ....", přejděte k seznamu kroků pro hlášku jsou poškozena
(v souboru vario.ini je nyní zapsán řádek Stop= jsou poškozena.).


Kroky pro hlášku "probíhá oprava a komprese databází."

Pokud na žádné ze stanic Vario neběží, znamená to, že oprava a komprese spuštěná z menu Nástroje | Doplňky | Správce databáze nebyla dokončena.

06) V souboru Vario.ini umístěném v adresáři datového profilu smažte řádek

       Stop= probíhá oprava a komprese databází.

07)
Spusťte libovolný modul Varia na nejspolehlivější stanici ve firmě.
08) Z menu Nástroje | Doplňky | Správce databáze spusťte Správce databáze
09) Na záložce Oprava a komprese neměňte žádné z voleb a klepněte na OK.
10) Z prvního řádku posledního souboru s protokolem Kontrola_integrity_RRRRMMDD_hhnn.txt umístěného v adresáři datového profilu Varia zjistěte stanici a jméno uživatele, který opravu a kompresi spustil a nedokončil. Je potřeba zjisitit, zda na této stanici není HW nebo SW problém. Je možné, že uživatel byl netrpělivý a operaci předčasně (a násilně) ukončil.

Pokud se během opravy a komprese nezobrazila žádná chybová hláška, nejsou data s nejvyšší pravděpodobností poškozena. Přesto proveďte po opravě a kompresi další zálohu všech databází a spolu s ostatními zálohami včetně zálohy před pokusem o opravu ji uložte na bezpečné místo (tyto zálohy je vhodné vypálit na CD-ROM nebo DVD-ROM a označit je jako havarijní). Do servisního deníku zapište, kde jsou zálohy uloženy. Tyto zálohy jsou důležité pro případnou rekonstrukci databází.

Pokud se zobrazilo chybové hlášení "Některé z databází nelze zkoprimovat nebo jsou poškozeny ....", přejděte k seznamu kroků pro hlášku jsou poškozena
(v souboru vario.ini je nyní zapsán řádek Stop= jsou poškozena.).


Kroky pro hlášku "jsou poškozena."

Zobrazení této hlášky znamená vážný problém s daty, který nemohla Oprava a komprese odstranit. Je pravděpodobné, že při pokusu o opravu přijdete o některé záznamy, jejichž identifikátory budou zapsány do souboru s protokolem umístěného v adresáři s datovým profilem Varia. Pravděpodobně vznikne potřeba přímého zásahu do poškozené databáze některým z našich odborníků. V nejhorším případě bude potřeba obnovit data z poslední funkční zálohy. Pokud si nebudete vědět rady, obraťte se na naši technickou podporu. Pokud se pokusíte o opravu svépomocí, musíte si být jisti, že víte, co děláte.

06) V souboru Vario.ini umístěném v adresáři datového profilu smažte řádek

       Stop= jsou poškozena.

07) Zvažte obnovu databází ze zálohy. I když se pro obnovu rozhodnete, je vhodné pokračovat dalšími kroky, neboť chyba mohla vzniknout již dříve.
08) Spusťte libovolný modul Varia na nejspolehlivější stanici ve firmě.
09) Z menu Nástroje | Doplňky | Správce databáze spusťte Správce databáze
10) Na záložce Kontrola integrity zaškrtněte obě dostupné volby a klepněte na OK
11) Během kontroly budete pravděpodobně muset reagovat na některé z níže uvedených dotazů či chybových hlášek. Pokud si nebudete jisti, klepněte na Ne nebo Storno.

    a) Byly nalezeny záznamy s hodnotou NULL v poli JMENOPOLE, které nesmí obsahovat hodnotu NULL. Přejete si tyto záznamy opravit a aktualizovat hodnotou NABIZENAHODNOTA ?

   
Pokud odpovíte Ano a nebyla vám automaticky nabídnuta hodnota, kterou se má pole aktualizovat, budete vyzváni k jejímu zadání. Po zadání hodnoty bude zobrazen dotaz:

Pole bude aktualizováno hodnotou NABIZENAHODNOTA. Je to tak správně? (odpovíte-li ne, můžete zadat vlasní hodnotu)

    Odpovíte-li Ano, dojde k pokusu o aktualizaci. Zadáte-li špatnou hodnotu, nebo se aktualizace nezdaří z jiného důvodu, bude zobrazeno chybové hlášení s dotazem na opakování pokusu o aktualizaci s novou hodnotou.

    b) V poli JMENOPOLE bylo nalezeno nesmyslné datum, které není v rozsahu 1.1.1753 a 31.12.9999. Přejete si tyto záznamy opravit?

    Pokud odpovíte Ano, bude vám nabídnuta hodnota 31.12.3000. Tato nereálná hodnota vám zjednoduší hledání takto upravených záznamů, které budete muset ručně upravit. Dále postupujte podle podbodu a).

    c) Byly nalezeny záznamy s řetězcem nulové délky (nebo se samými mezerami) v poli JMENOPOLE. Tyto hodnoty nejsou povoleny. Přejete si tyto záznamy opravit a aktualizovat hodnotou NABIZENAHODNOTA ?

    Postupujte stejně jako v podbodu a) s tím, že i hodnota NULL, která vám může být nabídnuta, je správná.

    d) V poli JMENOPOLE byla nalezena hodnota, která neodpovídá ověřovacímu pravidlu: OVEROVACIPRAVIDLO. Přejete si tyto záznamy opravit?

    Postupujte stejně jako v podbodu a)

    e) !!! Pole JMENOPOLE v tabulce JMENOTABULKY, které má být součástí primárního klíče, nelze vytvořit kvůli duplicitám, které by jeho vytvořením vznikly. Tabulku JMENOTABULKY bude pravděpodobně potřeba odstranit. Jedná se o fatální chybu, kterou je nutno vyřešit ručně !!!

    Pokud problematice rozumíte, přejděte k bodu 12). V opačném případě kontaktujte naši technickou podporu.

    f) Znovuvytvořené pole JMENOPOLE nesmí nabývat hodnoty NULL, hodnota pole ve všech záznamech bude aktualizována.

    Postupujte stejně jako v podbodu a)

    g) Odstraňte duplicity v tabulce JMENOTABULKY v polích SEZNAMPOLI

   
Tento dialog vám zobrazí tabulku s duplicitními záznamy. Odstraňte duplicitní záznamy, které chcete smazat (jeden z duplicitních záznamů vám samozřejmě musí zůstat). Pokud neodstraníte všechny duplicity, bude zobrazena hláška:

    Nebyly odstraněny všechny duplicity. Můžete je opravit ručně nebo při dalším spuštění kontroly.

    a nebude možno vytvořit chybějící primární klíč.

    h) Byly nalezeny záznamy v tabulce JMENOTABULKY porušující integritu dat hodnotami v poli(ích): SEZNAMPOLI ......

    Po klepnutí na OK se zobrazí dotaz:

    Přejete si odstranit záznamy v tabulce JMENOPODRIZENETABULKY? Pokud záznamy nechcete ztratit, můžete se po skončení kontroly pokusit doplnit chybějící záznam do tabulky JMENONADRAZENETABULKY.

    Pokud tato situace nastane, znamená to, že během opravy a komprese byla zrušena relace mezi dvěmi tabulkami a v podřízené tabulce existují záznamy bez existence souvisejících záznamů v tabulce nadřazené. Typickým případem je ztráta relace mezi tabulkami Doklady a Polozky_dokladu. Je vhodné klepnout na Ne, a problém vyřešit ručně pomocí bodu 12)

12) Pokud dané problematice nerozumíte, kontaktujte naši technickou podporu.
Vytvořte si mezizálohu databází, a podle informací uvedených v posledním souboru s protokolem Kontrola_integrity_RRRRMMDD_hhnn.txt umístěného v adresáři datového profilu Varia se pokuste opravit data v tabulkách ručně pomocí aplikace MS Access. Pokud je v souboru protokolu zmínka o neexistenci tabulek nebo polí, zvažte obnovu databází ze zálohy.
Databáze nelze otevřít přímo a proto je nutné jednotlivé tabulky, ve kterých budete data opravovat, propojit do prázdné databáze. Díky zabezpečení datového souboru je nutno vámi vytvořenou prázdnou databázi otevřít z libovolného modulu Varia pomocí nabídky Soubor | Otevřít modul | Otevřít, nebo z Accessu spuštěného pomocí příkazového řádku s parametrem /wrkgrp "Cesta_k_datovemu_profilu\Vario.mdw". Například:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office\msaccess.exe" /wrkgrp "\\serversdaty\variodata\vario.mdw"

Pokud nemáte k dispozici MS Access 2000 a vyšší, kontaktujte naši technickou podporu.

13) Vytvořte si mezizálohu databází a opakujte kroky 6)12), dokud se po kontrole integrity nezobrazí hláška:

    Kontrola integrity dat dokončena. V kontrolovaných databázích nebyly zjištěny žádné chyby.

14) Proveďte aktualizaci Varia se zapnutou volbou Vynucený převod dat. Během této aktualizace dojde k importu dat do nových nepoškozených databází.

15) Proveďte další zálohu všech databází a spolu s ostatními zálohami včetně zálohy před pokusem o opravu ji uložte na bezpečné místo (tyto zálohy je vhodné vypálit na CD-ROM nebo DVD-ROM a označit je jako havarijní). Do servisního deníku zapište, kde jsou zálohy uloženy. Tyto zálohy jsou důležité pro případnou rekonstrukci databází.


Po úspěšné opravě:


1) Prostudujte podrobně poslední soubor Kontrola_integrity_RRRRMMDD_hhnn.txt umístěný v adresáři datového profilu Varia.
2) Prostudujte soubor DAO_errors.log umístěný v adresáři datového profilu Varia.
3) Pokuste se zjistit příčinu havárie. Může se jednat o chybu uživatele, hardwaru stanice, hardwaru serveru, sítě nebo jinou chybu.


Při neúspěchu:

1) Obnovte data ze zálohy a proveďte kontrolu integrity (je možné, že chyba vznikla již dříve). Je potřeba nalézt poslední nepoškozenou nebo opravitelnou zálohu.
2) Prostudujte podrobně poslední soubor Kontrola_integrity_RRRRMMDD_hhnn.txt umístěný v adresáři datového profilu Varia.
3) Prostudujte soubor DAO_errors.log umístěný v adresáři datového profilu Varia.
4) Pokuste se zjistit příčinu havárie. Může se jednat o chybu uživatele, hardwaru stanice, hardwaru serveru, sítě nebo jinou chybu.


Možné problémy:

- Nelze spustit Vario (MS Access hlásí "Neznámý formát databáze ...." nebo jinou podobnou hlášku) a proto nelze provést výše zmíněné kroky.

1) Pokuste se vyvolat opravu a kompresi pomocí programu Vario.exe tak, že v adresáři datového profilu Varia vytvoříte soubor vario.ldb a spustíte Vario. Program zjistí, že došlo k nestandardnímu ukončení a pokusí se o opravu.
2) Pokud nepomohl bod 1), obnovte data ze zálohy a proveďte kontrolu integrity (je možné, že chyba vznikla již dříve). Je potřeba nalézt poslední nepoškozenou nebo opravitelnou zálohu.


Pokud to není první případ a problém se opakuje často, zvažte převod dat na MSSQL nebo MSDE.

Pokud máte data na SQL Serveru

Pokud máte data všech firem na SQL serveru, stačí ze souboru vario.ini odtranit řádek "Stop= ....".  V případě, že by poté selhalo přihlašování do Varia, obnovte ze zálohy soubor pracovních skupin vario.mdw umístěný v adresáři datového profilu Varia. 

Další informace naleznete v článku Správce databáze a jeho podčláncích.