Společný datový adresář na serveru

 

Altus Vario jsme instalovali jednotlivě na dva počítače a potřebujeme, aby obě stanice měly přístup ke společným datům.

 

Řešení

Data uložte na síti, kam budou mít obě dvě stanice přístup.

Poté v přihlašovacím okně upravte profily, které najdete v přihlašovací tabulce vpravo dole.

Dejte Přidat, pojmenujte nový profil a do pole Datová složka doplňte síťovou cestu k datům (přes tlačítko Procházet vyberte složku, ve které se nachází data) nebo vložte zkopírovanou adresu - cestu získanou od administrátora.

Pak bude třeba přeregistrovat Vario.