Instalace Altus Vario 11 do prostředí MS Access 2007 (MS Office 2007)

 

Preferujeme MS Access 2003. Pokud to není nezbytně nutné, doporučujeme ho upřednostnit před Access 2007

 

Altus Vario je určeno pro Access 2003 nebo 2000. Lze používat i Access 2007, ale tuto konfiguraci nedoporučujeme. Altus Vario je a bude i nadále vyvíjeno a testováno pouze pro Access 2000 a 2003.

Přesto můžete chtít používat Access 2007, protože:

  • máte plnou verzi Accessu 2007 a chcete ji používat
    • pro vytváření vlastních databází
    • pro úpravy tiskových formulářů ve Vario
  • máte MS Office 2007 a chcete jej používat *
  • exportujete data z Access 2007 do Excelu 2007 (maximální počet řádků 1 mil.), který již nemá omezení na počet řádků jako starší verze (65 536 řádků). Do Excelu si tak převádíte například velký účetní deník, nad kterým si v Excelu vytváříte kontingenční tabulky

* Samotná přítomnost Office 2007 nebrání použití Varia s Accessem 2003 (plným nebo Runtime). Pokud nepotřebujete Access 2007, doporučujeme ho odinstalovat (před instalací Varia) a nainstalovat Access 2003 Runtime z instalačního CD Altus Vario 11.

Pokud je Vario 11 nainstalováno na počítač s Access 2007 a pro svůj chod využívá Runtime aplikace Access 2003, vše funguje – s jediným omezením – během práce s Vario 11 nesmíte spustit aplikaci Access 2007. V opačném případě systém zobrazí dialogové okno „Instaluje se aplikace Access 2007“.

 

Jak zprovoznit Vario 11 pod Access 2007

 

Jestliže se rozhodnete pro Access 2007, zásadně jej instalujte do Windows samostatně, bez nižších verzí Accessu. Access 2007 (resp. celý Office 2007) musí být instalován vždy se Service Packem 1.

 

Pokud se rozhodnete přejít na vyšší verzi aplikace MS Office, nejdříve: 

1. zálohujte datové soubory Varia 11 na jiné místo (na síť nebo jiný HDD)

2. odinstalujte Vario 11

3. odinstalujte nižší verze Accessu (resp. Office)

4. nainstalujte Access 2007 (resp. celý Office 2007 + SP1)

5. nakonec instalujte Vario 11

 

Dodržet uvedený postup instalace je nutné, krom jiného i pro správnou funkci exportu (Publikovat v dokumentu Microsoft Office Word, Analyzovat v sešitu Microsoft Office Excel). V registru se vytvoří správné instrukce pro export dat (klíče Clipboard Formats a Report Formats).

 

Čeho se vyvarovat?

 

Vario 11 se nesmí napojovat na Access 2007 úpravou registrů. Správného výsledku dosáhnete pouze výše popsanou instalací.

Pro použití s Vario 11 neinstalujte 60. denní Trial verzi Office 2007. Pokud byste ji museli nainstalovat, zvolte instalaci bez Access 2007. Pokud je již předem instalovaná, odinstalujte Access 2007.

V české lokalizaci MS Windows nepoužívejte anglický či jiný cizojazyčný MS Access. Dejte přednost Runtime aplikace Access z instalačního CD Vario 11.

Používejte operační systém Windows s českým prostředím.

 

Jaká jsou omezení při použití Vario 11 v Access 2007

 

Po prvním spuštění Vario 11 v prostředí Office 2007 (nebo po aktualizaci Vario 11), Access 2007 modifikuje aplikační okno Vario v oblasti Panelu nabídek a Panelu nástrojů (změněné umístění ovládacích prvků). Spuštěním jakéhokoliv modulu Vario 11 dojde k nápravě – Panel nabídek a Panel nástrojů jsou již ve správném zobrazení a rozložení.

Při kombinaci Vario 11 a Office 2007 nelze při práci s Vario 11 plnohodnotně používat vlastní Klávesové zkratky. Je to dáno vlastnostmi Access 2007 (tuto vlastnost se nyní snažíme potlačit programově).

 

Související dokumenty FAQ

 

 

Použité zkratky

 

SP1 – Service Pack 1

OS – Operační systém (v kontextu s Windows XP - kde tomu tak není, bude v textu vyznačeno)

PC – Personal Computer (osobní počítač, uživatelská stanice)

HDD – pevný disk počítače