Chybová hláška Data jsou poškozena

Po zadání jména a hesla uživatele po spuštění Varia se kontroluje obsah souboru Vario.ini, který je umístěný v datové složce Varia.

Kromě vydání Varia a právě probíhající aktualizaci dat se kontroluje, zda nedošlo k poškození dat.

Pokud se vyskytne chyba při funkci Správce databáze - Oprava a komprese nebo Kontrola integrity, zapíše systém do ini souboru informaci o poškození dat.

Správce databáze se spustí buď přímo uživatelem ve Variu (Nástroje | Doplňky |Správce databáze) a nebo automaticky, pokud bylo Vario nestandardně ukončeno (systém nalezne soubor Vario.ldb v datové složce). Pokud nedoběhne program opravy do konce nebo nalezne chybu, zapíše do ini souboru za text STOP: tuto informaci a při pokusu o otevření Varia se už uživateli zobrazí hláška o poškozených datech s tím, že se Vario neotevře.

V datech se také ukládá informace o provedených kontrolách integrity (soubor Kontrola_integrity_s datumem a časem v názvu souboru.txt) a o chybách ve Variu (soubor DAO_errors.log) - zde můžete vypátrat, co se stalo.

Je pak bezpodmínečně nutné zjistit, co způsobilo "poškození dat". Pročtěte článek Neznámý formát databáze.

Odstranění hlášky z Vario.ini souboru pouze umožní spuštění Varia, ale dále je nutné prověřit stabilitu dat a zkontrolovat, zda po opravě a kompresi jsou v souboru všechna data (doklady mají položky...) nebo bude nutné vrátit se k záloze (viz. článek Servisní knížka) nebo se provede oprava a komprese ještě jednou a poté i Aktualizace Varia spojená s nuceným převodem dat (v každém případě nesmí být v tu chvíli nikdo jiný přihlášen do Varia).