Mzdy - Úpravy tiskových formulářů pro rok 2010

vydání: 20100205 - verze: 11

 

TF  Přehled o výši pojistného

TF byl upraven podle vzoru vydaného ČSSZ, je opět pouze černobílý. Netisknou se již slevy na pojistném a dávky nemocenského pojištění.

 

TF Příloha k žádosti o nemocenské dávky

TF byl rovněž upraven podle vzoru vydaného ČSSZ. Od roku 2010 se již netisknou předchozí neschopnosti. Pokud by však původní TF byl použit i na některé události roku 2010, není to na závadu.

 

TF Malá rekapitulace

Byly odstraněny řádky týkající se slev na pojistném a dávek nemocenského pojištění a v oddíle daní jsou nové řádky Roční zúčtováníOprava daně - běžný rok (dosud byly tyto částky zahrnuty do řádku Záloha na daň).

 

TF Potvrzení o zdanit příjmech

Po zveřejnění nového vzoru č.18 Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2010 na stránkách Ministerstva financí jsme připravili rozšíření tiskového formuláře Potvrzení o zdanit příjmech o tento vzor. 

Již od roku 2008 pro tisk potvrzení používají všichni uživatelé včetně uživatelů verze SQL shodný TF Potvrzení o zdanit příjmech.  TF Potvrzení o zdanit příjmech - SQL používají pouze uživatelé verze SQL a pouze pro rok 2007.

Jelikož přibyl ve formuláři nový řádek č.18 týkající se pojistného pracovníka u tzv. nerezidentů, je dialog zobrazující se před ukázkou potvrzení doplněn o tento nový řádek a je nutné jej doplnit ručně uživatelem.

Novinkou je, že se TF zobrazuje růžový, ale stejně jako dosud jej stačí tisknout černobíle.

 

TF Potvrzení o příjmu - vedlejší činnost 

TF byl upraven podle nejnovějšího vzoru zveřejněném na stránkách České správy sociálního zabezpečení a tiskne dobu trvání pracovního poměru zaměstnance.