Změna sazby DPH na Slovensku od 1. 1. 2011 (pro Vario 11)

vydání: 20101227 - verze: 11

Tento popis platí pouze pro

  • Vario verze 11 a
  • uživatele na Slovensku.

 

Od 1. ledna 2010 se mění základní sazba DPH z 19 % na 20 %. V souvislosti s touto změnou jsme připravili aktualizaci Varia, která zohledňuje změnu sazby DPH a upravuje nastavení číselníků.

Postup

  1. Stáhněte aktuální vydání Altus Vario (vydání 20101223 nebo vyšší)
  2. Nainstalujte toto vydání na všechny počítače ve firmě (popis jak aktualizovat)
  3. Změňte sazby DPH v katalogu (viz dále)
  4. Změňte sazby DPH v otevřených zakázkách (viz dále)
  5. Pokud účtujete DPH na analytické účty dle sazby, přidejte účty s analytikou 020 (viz dále)

Změna sazby DPH v katalogu a zakázkách

Spusťte libovolný modul Varia. Zvolte příkaz menu Soubor / Otevřít modul > / Otevřít ... . Zobrazí se okno pro výběr souboru. Otevřete soubor Prevod_sazeb_DPH_SK.mdb (je ve složce Varia C:\Program Files\Vario11\ , pokud není, musíte zaktualizovat Vario, viz bod 1.).

Spustí se průvodce převodem sazeb DPH.

Průvodce převede sazby DPH v katalogu a v nedokončených zakázkách (obě volitelně, pokud si nepřejete převádět sazby, nemusíte).

Změna nastavení - analytika

Pokud používáte analytické účty 343 podle našeho přednastavení (tedy 343019, 343119) a budete chtít v členění analytiky podle sazby pokračovat, musíte provést následující úpravy účtového rozvrhu a předkontací.

 

  • V účtovém rozvrhu pro rok 2011 založte účty 343020 a 343120.
  • V modulu Účetnictví v Možnostech předkontací | Zdanitelná plnění změňte účty pro základní sazbu z 343019 na 343020 u přijatých plnění a z 343119 na 343120 u uskutečněných plnění.

 

Změna nastavení - sazby DPH

Aktualizace Varia přidá do číselníku DPH novou sazbu 20 % platnou od 1. 1. 2011 a ukončí platnost sazby 19 % k 31. 12. 2010. Pokud chcete toto nastavení ověřit, naleznete číselník Sazby DPH v menu Nástroje | Možnosti, karta Číselníky, číselník Sazby DPH.

Změna nastavení - šablony

Pokud máte v některé ze šablon nového záznamu v některé z agend daňových dokladů výchozí sazbu 19 %, je potřeba šablony upravit a sazbu změnit na 20 %. Toto je nutno provést ručně.

Kdy instalovat aktualizaci?

Doporučujeme instalovat ještě letos, nemusíte čekat do roku 2011. Instalaci neodkládejte, předchozí vydání nižší než 20101223 nebude v roce 2011 fungovat správně.

Postupy

Doklad vystavený podle jiného dokladu

Pokud vystavíte doklad některou z funkcí, která kopíruje položky z jiného dokladu, budou zachovány sazby DPH z původního dokladu. To je žádoucí například u dobropisů, ale nežádoucí pokud fakturujete zakázky nebo vystavujete fakturu podle vzorové faktury. Doporučujeme vám proškolit v tomto ohledu pracovníky, kteří vystavují daňové doklady. U otevřených zakázek doporučujeme sazby DPH opravit (viz výše).

Vyúčtování zdaněné zálohy z roku 2010

Pokud bude na faktuře započtena zálohová faktura s DDPP se sazbou 19 %, je třeba příslušně rozepsat i základ daně. Tedy část základu daně, který má být zúčtovaný původní sazbou (ve výši DDPP) a zbývající část základu, který bude zatížen novou sazbou DPH.

Po navázání zálohové faktury s DDPP se na položkách zobrazí řádek ve stavu Záloha a vyúčtováním DPH se sazbou z roku 2010.

Při uzavírání dokladu vás Vario upozorní, že na dokladu je použita neplatná sazba DPH, a vyzve vás ke kontrole. Po zaúčtování dokladu Vario předpokládá, že již byl důkladně zkontrolován a upozornění již nezobrazí.

Produkt na dokladu

Sazba DPH je uvedena přímo u produktu a je vhodné ji změnit na správnou. Vario vám usnadní fakturaci na přelomu roku tím, že při použití produktu s 19 % DPH na dokladu s DUZP v roce 2011 tuto sazbu automaticky změní na 20 % a naopak.

Zadání jiné sazby DPH

Pokud z nějakého důvodu potřebujete zadat jinou sazbu DPH, než se nabízí v seznamu sazeb, můžete tak učinit. Vario se zeptá, zda si přejete použít jinou sazbu DPH, než odpovídá datu dokladu a pokud potvrdíte, tak seznam zobrazí všechny sazby z číselníku DPH bez ohledu na datum. Díky tomu můžete použít "historickou" sazbu DPH.