Mzdy - Úprava TF Malá rekapitulace

vydání: 20100520 - verze: 11

Tiskový formulář Malá rekapitulace zahrnuje údaje ze všech existujících knih v agendě Mzdy. Dosud však nezahrnoval údaje ze všech knih do odstavce Ostatní platby a srážky - na účet, ale pouze z aktuální knihy (z které byl TF spuštěn). Od tohoto vydání bude TF zahrnovat údaje ze všech knih včetně ostatních plateb a srážek.