Mzdy – Údaj Vydání v dialogu Nastavení

vydání: 20100427 - verze: 11

Od vydání 20100409, v dialogu Nastavení (vlevo dole), se číslo vydání načítalo chybněPo opravě zde naleznete číslo vydání korespondující s datem úprav v modulu Mzdy (netýká se TF), aktuálně vydání 20100413.