Mzdy - Úpravy tiskových formulářů v obou agendách

vydání: 20101019 - verze: 11

TF Potvrzení o zdanit příjmech

Odstranili jsme chybu v oddíle 14, kam se uvádějí děti, na které bylo uplatněno daňové zvýhodnění. Při uplatnění více jak 3 dětí se TF tiskl rozdělený na 2 strany. Upraveno tak, že se 4 děti tisknou správně (podle Vzoru tohoto formuláře vydaného MF).  

 

TF Mzdové náklady

Od ledna 2010 se tento TF tiskl na výšku, ale od září opět na šířku a navíc ještě se Slevami na SP, které skončily v roce 2009. Nedostatky jsme opravili.

 

TF Příloha k žádosti o nemocenské dávky

Uživatelům, zejména těm, kteří mají data na SQL serveru, se TF zobrazoval a tiskl na více listech. Chybu jsme odstranili.

Současně se tiskne na TF datum ukončení, jestliže je vyplněn. Proto bylo pole Datum ukončení přidané do dialogu tisku pod Zobrazit. Aby se datum ukončení na TF netiskl, je nutné jej přímo v řádku tabulky Přehled sociálních událostí smazat.