Následné souhrnné hlášení k DPH

vydání: 20100402 - verze: 11

Do možností tiskového formuláře Souhrnné hlášení k DPH byla přidána volba pro odeslání následného hlášení.

Při volbě následného hlášení se nabídne seznam přiznání, která byla odeslána (resp. vyexportována z Varia). Uživatel musí vybrat podání, které bylo naposledy odesláno (a přijato). Je vytvořeno nové podání, které obsahuje rozdíly mezi aktuálním stavem a naposledy podaným hlášením.

Poznámky: interně se podání ukládají do databáze propojených dokumentů (DOLE####). Podání se ukládají až od tohoto vydání, proto není možné vytvořit následné hlášení k hlášení vytvořenému v předchozích vydáních.