Mzdy - Nový TF Potvrzení o příjmu - roční - souhrn v agendě Personalistika

vydání: 20100402 - verze: 11

Byl vytvořen nový TF Potvrzení o příjmu - roční - souhrn, který umožňuje tisknout více zaměstnanců na stránku (na rozdíl od TF Potvrzení o příjmu - roční, kde je každý zaměstnanec na nové stránce).

 

Tento TF se tiskne v období 12 příslušného roku a je podkladem pro vyplnění originálního formuláře Doklad o výši ročního příjmu, který slouží jako příloha k žádosti o přídavek na dítě. Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje příjem pro nárok na dávku Přídavek na dítě v období od 1. října 2009 do 30. září 2010, je rok 2008, od 1. října 2010 do 30. září 2011 je rok 2009 atd.
 

Při tisku si uživatel v dialogu Možnosti může zvolit, zda chce tisknout TF Se zúčtováním daně nebo Bez zúčtování daně. TF lze tisknout na Aktuální záznam, Všechny zobrazené záznamy nebo Bez omezení.