Mzdy – Úprava tiskových formulářů v agendě Personalistika

vydání: 20100427 - verze: 11

TF Nemocenské pojištění

Bylo upraveno načítání Adresy 2:

  • Pokud nebyla adresa standardně vyplněna, nepodařilo se TF načíst.
  • U správně vyplněné Adresy 2 se nenačetl údaj Pošta.

 

Nyní se bude TF načítat i v případě nestandardně vyplněné Adresy 2. U některých adres se místo ulice a čísla vyplňuje Poste restante bez čísla a do polí Kontaktní adresa v TF Nemocenské pojištění se v takovém případě načtou údaje bez čísla (přes Zobrazit a Detail lze zkontrolovat a eventuálně doplnit).

U správně vyplněné Adresy 2 se bude údaj nyní správně načítat do pole Pošta obdobně jako u Adresy (trvalé).

 

TF ELDP - roční

Byl upraven výpočet v TF ELDP - roční, který chybně načítal poměry starobních důchodců (do roku 2009) do xml souboru pro Elektronická podání. Tento problém byl odstraněn.

 

TF Zápočtový list

V průvodci tiskem TF Zápočtový list byla přidána informace o ukončení pracovního poměru z důvodu porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem (uživatel vybere Ano nebo Ne) a na TF Zápočtový list se v oddíle I. Údaje o zaměstnání tiskne věta: Pracovní vztah byl/nebyl zaměstnavatelem skončen z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem, kde slova byl/nebyl budou proškrtnuta dle volby uživatele v průvodci tiskem.