Mzdy - Elektronická podání - TF Přehled o výši pojistného

vydání: 20100402 - verze: 11

Z modulu Mzdy lze nyní nově odesílat elektronicky TF Přehled o výši pojistného.

V dialogovém okně Možnosti přehledu o výši pojistného, které se zobrazuje před tiskem (náhledem) tiskového formuláře Přehled o výši pojistného, je nová skupina Elektronické podání. Zde se vybere podání (Řádné, Opravné nebo Storno) a tlačítkem Vystavit se vytvoří XML soubor podání. Poté se nabídne spuštění doplňku Elektronická podání, které využijete v případě, že chcete soubor hned odeslat prostřednictvím Portálu veřejné správy

Uživatelům, kteří doplněk Elektronická podání používají, se nový Typ podání s názvem Přehled o výši pojistného automaticky přidá, nemusí nic instalovat.