Mzdy - náhrada při DPN

vydání: 20100923 - verze: 11

V tomto vydání je oprava výpočtu částky Základ u náhrady při DPN. Pokud nemoc začíná i končí v minulém měsíci, ale likvidace proběhne v aktuálním měsíci, který spadá do nového čtvrtletí, uvedl se do mzdové složky Základ vypočtený pro aktuální čtvrtletí. V tomto vydání je výpočet opraven, uvede se částka platná pro minulé čtvrtletí.

Chyba se neprojeví, pokud se jedná o pokračování nemoci.