Přiznání k DPH - třetí země a pokladní doklady

vydání: 20100512 - verze: 11

Přiznání k DPH neakceptovalo zdanitelné plnění pro místo Třetí země na pokladních dokladech. Nyní jsou na pokladních dokladech akceptována všechna plnění včetně plnění s místem Třetí země a EU.