Mzdy - opravy v Seskupení dobírek, v TF Mzdové listy a ELDP-roční

vydání: 20100617 - verze: 11

Seskupení dobírek

U nově přidaných prac.poměrů, které byly tzv. "souběžné", nefungovalo "seskupení dobírek" při vytvoření platebního příkazu, pokud byly účty na obou (či více) poměrech stejného pracovníka identické.

Tato chyba byla odstraněna.

 

TF Mzdové listy

Od roku 2010 se netiskly v oddíle Slevy na dani podle § 35ba nově vytvořené složky Sleva na dani - ID 1-2.st. a Sleva na dani - ID 3.st.

Tato chyba byla odstraněna.

 

TF ELDP - roční

Při volbě Elektronického podání na ELDP - roční za rok 2010 na starobního důchodce, se nezahrnul starobní důchodce do xml souboru (šel pouze vytisknout jako Stejnopis nebo Do formuláře).

Tato chyba byla odstraněna.