Mzdy - úprava TF Mzdové listy

vydání: 20100728 - verze: 11

V tiskovém formuláři Mzdové listy a Mzdové listy za období od-do se zobrazovala chybně částka v řádku Základ soc.pojištění (zahrnovaly se i částky, z kterých se pojistné neodvádělo, tj. u Zaměstnání malého rozsahu nebo Důchodového pojištění bez rozhodného příjmu nebo v případě, kdy již bylo dosaženo maximálního vym. základu). Tato chyba byla odstraněna.