Mzdy - oprava výpočtu Náhrady při DPN na přelomu čtvrtletí

vydání: 20100728 - verze: 11

V případě nemoci, která přecházela ze jednoho čtvrtletí do druhého, se chybně počítala Náhrada při DPN v prvním měsíci následujícího čtvrtletí, a to v případě, že bylo již 14 kal.dnů vyčerpáno v posledním měsíci čtvrtletí předchozího.

Chyba ve výpočtu byla odstraněna.