Mzdy – Nastavení roku 2015

vydání: 20141215 - verze: 14

V souvislosti s nadcházejícím novým rokem 2015 jsme vydali aktualizaci systému Altus Vario, která reaguje na dosud schválené legislativní změny v oblasti zpracování mezd. Aktualizace zajistí zejména nastavení parametrů pro výpočet mzdy v roce 2015.

Podrobný popis k provedeným změnám naleznete v článku Mzdy - změny ve mzdách v roce 2015.

Některé dosud neznámé hodnoty budou doplněny do systému Altus Vario v rámci dalšího vydání během měsíce ledna 2015. Jedná se především o normativní náklady na bydlení a s tím související výpočet srážek.

Doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost dále popsaným doporučením.

Z výše uvedených důvodů je ve vydání 20141215 pro Výpočet mzdy zobrazováno upozornění na absenci některých úprav potřebných pro správný výpočet mezd roku 2015. Upozornění se objeví u prvního výpočtu v roce 2015 po otevření Varia.  Upozornění na chybějící hodnotu se objevuje i při spuštění tiskového formuláře ZPS za rok 2014.

 

Pro nastavení modulu Mzdy pro rok 2015 a vzhledem k legislativním změnám, je nutné provést následující činnosti:

1. Aktualizace Altus Vario.

2. Roční uzávěrka dovolené (pouze, pokud jsou již vypočítané mzdy za období 12 roku 2014).

3. Kontrola nastavení.

1. Aktualizace Altus Vario

 • Všechny výpočty mezd od ledna 2015 se musí provést na aktualizovaném vydání Varia!
 • Aktualizaci je nutné provést nejpozději před zpracováním mezd za leden 2015.
 • Roční uzávěrku dovolené spusťte až po aktualizaci s nastavením roku 2015.
 • Stáhněte aktuální vydání Altus Vario (vydání 20141215 nebo vyšší).
 • Nainstalujte toto vydání na všechny počítače ve firmě (popis jak aktualizovat).
 • Provedená nastavení jsou dále popsána pod bodem 3. Kontrola nastavení.

2. Roční uzávěrka dovolené

 • V období 12/2014 spusťte z menu Agenda funkci Dovolená.
 • Přesuňte se na kartu Roční uzávěrka. Provedením roční uzávěrky se nastaví nároky na dovolenou pro rok 2015.
 • Nastavení nároku na dovolenou zkontrolujete na kartě Nároky nového roku.
 • Nastavení nároků na dovolenou u pracovních poměrů, které začínají v roce 2015, proveďte až po vytvoření mezd v období 1/2015 v dialogu Mzda na kartě Obecné pod tlačítkem  Dovolená 

3. Kontrola nastavení

Doporučujeme provést kontrolu provedení nastavení podle níže uvedených údajů.

Změny nastavení roku 2015 oproti roku 2014

V rámci aktualizace na uvedené vydání se provede ve všech firmách daného datového profilu nastavení parametrů výpočtu:

a) Číselník Svátky

 • V agendě Mzdy spusťte z menu Agenda funkci Nastavení...
 • V dialogu Nastavení, na kartě Další, jsou nastaveny hodnoty (viz tabulka).
Datum Název svátku
  1.1.2015  Den obnovy samostatného českého státu
  6.4.2015  Velikonoční pondělí
  1.5.2015  Svátek práce
  8.5.2015  Den vítězství
  5.7.2015  Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
  6.7.2015  Den upálení mistra Jana Husa
28.9.2015  Den české státnosti
28.10.2015  Den vzniku samostatného československého státu
17.11.2015  Den boje za svobodu a demokracii
24.12.2015  Štědrý den
25.12.2015  1. svátek vánoční
26.12.2015  2. svátek vánoční

b) Nastavení Kalendáře

 • V agendě Mzdy spusťte z menu Agenda funkci Nastavení...
 • V jednotlivých obdobích na kartě Obecné jsou nastaveny hodnoty (viz tabulka).
Období Kalendářní dny Pracovní dny Svátky
1 31 21 1
2 28 20 0
3 31 22 0
4 30 21 1
5 31 19 2
6 30 22 0
7 31 22 1
8 31 21 0
9 30 21 1
10 31 21 1
11 30 20 1
12 31 21 2

c) Hranice pro redukci průměrného hodinového výdělku

 • V agendě Mzdy spusťte z menu Agenda funkci Nastavení...

Na kartě Zdravotní je nastavena nová výše redukčních hranic (RH) pro rok 2015, která činí: 155,40 Kč / 232,93 Kč / 465,85 Kč.

Pomocí navýšených hodinových redukčních hranic se upraví zjištěný průměrný hodinový výdělek (PHV) stanovený pro pracovněprávní účely. Postupuje se tak, že z PHV:

 • do výše první RH se započte 90 %,
 • z částky PHV přesahující první RH, nejvýše však do druhé RH, se započte 60 %, a
 • z částky PHV přesahující druhou RH, nejvýše však do třetí RH, se započte 30 %,
 • k částce, která přesahuje třetí RH se nepřihlíží.

d) Slevy a Daňová zvýhodnění

Pro rok 2015 byly přidány nové slevy a daňová zvýhodnění (dialog Nastavení, karta Daňové) :

Slevy a daňová zvýhodnění Částka
Daňové zvýhodnění - dítě 2 15 804
Daňové zvýhodnění - dítě 3 17 004
Daňové zvýhodnění - inv. dítě 2 31 608
Daňové zvýhodnění - inv. dítě 3 34 008
DZ uplatněné partnerem dítě 1         0
DZ uplatněné partnerem dítě 2         0
Sleva za umístění dítěte         0

e) Další nastavení

 • Průměrná mzda – 26 611 Kč (dialog Nastavení, karta Sociální, pole Průměrná mzda).
 • Výše minimální mzdy – měsíční 9 200 Kč, hodinová 55 Kč (dialog Nastavení, karta Sociální, pole Minimální mzda).