Datové profily Varia

Obsah:


Postup:

 • Data uložte na síť do adresáře, do kterého mají všichni uživatelé, používající Vario, potřebný přístup.
 • Poté v přihlašovacím okně upravíte seznam profilů.
 • V přihlašovacím dialogu vedle pole Profil klepněte na tlačítko:
  • Možnosti (spuštění) Přihlášení - Možnosti spuštění nebo
  • Zobrazit profily 

Přihlašovací dialog Altus Vario

 

 • V dialogu Možnosti spuštění (nebo Datové profily) klepněte na tlačítko Přidat

Dialog Možnosti spuštění

 

 • V dialogu Profil pojmenujte nový profil (pole Název profilu).
 • Do pole Datová složka doplňte síťovou cestu k datům.
 • Klepněte na tlačítko Procházet  a vyberte složku, ve které se nachází data, nebo vložte zkopírovanou adresu – cestu získanou od administrátora.

Všichni uživatelé profilu musí mít cestu zadanou stejně (včetně lokální instance Varia). Doporučujeme UNC cestu (\\server\složka).

 • Dialogy potvrdíte a uzavřete tlačítkem  OK 

Dialog Profil

 

Navazující dokumenty Citace z dokumentu
Licence ve Variu pro správce a vývojáře „Licence jednotlivých modulů (doplňků, agend, tiskových formulářů nebo funkcí - dále jen moduly) jsou vázané na sériové číslo. Sériové číslo je jedinečný číselný identifikátor, který je vázaný na profil (tj. na složku dat). Licence jsou tedy dostupné všem uživatelům, kteří se přihlašují k dané složce dat. Cestu k datům nelze měnit, protože tím se zneplatní sériové číslo. Všichni uživatelé musí mít stejně zadanou cestu k datům (důrazně doporučujeme používat UNC formát \\NazevPocitace\NazevSlozky).”
Změna sériového čísla „Sériové číslo, které identifikuje vlastníka licence, je závislé na umístění složky dat. Pokud se při přihlášení dalšího uživatele zobrazí okno "Změna sériového čísla", ujistěte se, že všichni uživatelé mají v nastavení profilu jednotnou cestu ke složce dat (včetně lokální instance Varia). Pokud ne, nastavte prosím na všech stanicích jednotně cestu k datové složce a to nejlépe ve formátu UNC: \\NazevPocitace\SlozkaDat.”

Kombinování přístupu k datům (MDB/SQL) v rámci jednoho datového profilu

Kombinovaný přístup k datů v rámci jednoho profilu (zakládat nové firmy s daty jak v MDB databázích tak i na SQL serveru) může působit provozní problémy, a proto od vydání 20190926 již nepodporujeme zakládání dalších nových firem v MDB databázích v SQL profilech!

V rámci jednoho datového profilu je strikně doporučeno přistupovat k datům pouze jedním způsobem, přičemž (s ohledem na objem zpracovávaných dokladů, počet přistupujících uživatelů, apod.) doporučujeme ze dvou možných přístupů zvolit raději data uložená na SQL serveru. Viz také Vario: Kombinovaný přístup k datům a Ukončení podpory programu Vario 14 na MDB .

 

Související dokumenty