Souhrn změn ve vydání 20151215

vydání: 20151215 - verze: 14

Vážení uživatelé,

připravili jsme pro vás nové vydání Varia, které je nachystané pro rok 2016.

Aktualizaci s legislativou pro rok 2016 doporučujeme instalovat ještě letos. Zároveň vám připomínáme, že tuto a další aktualizace získají jen uživatelé se zaplacenou službou technické podpory a aktualizace softwaru Altus Vario – Maintenance 2016.

Pro modul Mzdy jsme připravili článek Nastavení roku 2016, který přináší přehled nových parametrů mezd a kalendářů platných pro rok 2016. Popis úprav vyplývajících z legislativních změn naleznete v článku Změny ve mzdách v roce 2016 – I. část.

V zájmu zajištění bezproblémového chodu Varia na přelomu roku doporučujeme zrevidovat nastavení systému Vario a věnovat zvýšenou pozornost některým funkcím. Vše jsme přehledně popsali v dokumentu Překlenutí roku – nastavení a provoz Varia na přelomu roku.

Kontrolní hlášení budete podávat poprvé v únoru 2016. Aby se "kontrolní hlášení" pro odeslání na finanční úřad vytvořilo korektně, je třeba přijaté doklady pořizovat s ohledem na povinné údaje. Ve Variu jsme už teď nachystali několik změn, které to umožní. Přečtěte si článek Kontrolní hlášení DPH.

Obvyklé rubriky níže přináší pravidelný přehled o novinkáchúpravách v systému Vario. Na konci článku uvádíme výčet změn v dokumentech nápovědy.

Klidné Vánoce a příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

Novinky

Dialogy Množstevní skupiny a Přehled

Roztříštěnost činností a žádosti uživatelů nás vedly u těchto funkcí ke změně "kompetencí". Vkládání vazeb se totiž provádělo přes dialog "Přehled" a mazání vazeb přes dialog "Množstevní skupiny". Jenže uživatelé si oblíbili dialog volaný klávesovou zkratkou CTRL+E a již nechtěli kvůli některým krokům otevírat jiný dialog.

Proto dialog Množstevní skupiny (CTRL+E) nyní přebírá funkci vytváření a odstraňování vazeb, kterou dříve plnil dialog Přehled. Dialog "Přehled" od tohoto vydání slouží pouze ke čtení, není možné v něm provádět změny. Nyní plní jediný účel – ukazuje skutečný stav vazeb a množstevních skupin na dokladu.

Pozměnili jsme též názvy jmenovaných dialogů (funkcí), aby reflektovaly aktuální stav, a to následovně:

Přehled plnění skladové položky

(dříve Stav skladové položky)

  • Otevírá se pomocí kontextového menu nad polem "Stav", volba "Přehled".
  • V tomto režimu není možné nic měnit.
  • Je to jediný režim, ve kterém můžete kontrolovat aktuální stav množstevních skupin na položce.

Množstevní skupiny a vazby

(dříve Množstevní skupiny)

  • Otevírá se pomocí CTRL+E nebo volbou "Skupiny a vazby" (dříve Množstevní skupiny).
  • V tomto režimu lze měnit skupiny, množství, rozdělovat položky, přidávat položky, mazat položky, vytvářet vazby, odstraňovat vazby.

Mzdy

Termíny poměru

Do nabídky zobrazení agendy Personalistika přibylo nové zobrazení "Termíny poměru", které ukáže rekapitulaci údajů zadaných v tabulce Termíny poměrů na kartě "Účetnictví" v dialogu "Pracovní poměr" spolu s údaji pracovního poměru.

Opravy a úpravy

Mzdy

Obnovení vytváření složek záloh

Přidáním kontroly předpokládaného data ukončení pracovního poměru ve vydání 20151118 bylo nechtěně znemožněno vytváření složek záloh. Tento problém je v tomto vydání odstraněn.

Dokumenty

Dialog Dokument

Jestliže otevřete detail záznamu Dokument na kartě "Obecné", vedle pole "Odkaz" objevíte nové Boční uvozovka  tlačítko, kterým můžete vybírat složku odkazu. Funkce sousedního tlačítka  změněna nebyla, nyní ale otevírá jak typ souboru, tak složku v umístění definovaném v poli "Odkaz". Stejného výsledku dosáhnete poklepáním na modrý identifikátor. Možnost vložit jen pouhý odkaz na složku využijí například výrobní firmy, které již nebudou muset složitě připojovat každý jednotlivý dokument do Varia.

Evidence majetku

Inventura majetku neodpisovaného

Po vzoru dialogu skladové inventury jsme vylepšili dialog inventury majetku neodpisovaného. Původní přepínače voleb inventury pro aktuální knihu a všechny knihy nahradil rozbalovací seznam s položkami zobrazení "Inventura" a "Inventura všechny knihy".

Každému zobrazení inventury můžete měnit rozvržení (například přizpůsobit si výšky řádků nebo šířky sloupců, pořadí sloupců přetažením, skrýt některé sloupce nebo naopak zobrazovat skryté sloupce). Změny v rozvržení se automaticky ukládají ke každému zobrazení zvlášť – po klepnutí na tlačítko Zavřít.

Počet sloupců, které můžete použít ze seznamu "Zobrazit skryté sloupce" byl navýšen o další sloupce z tabulky agendy Majetku neodpisovaného. Rozšířené funkce a jednoduché přidávání sloupců využijete například při filtrování a úpravách inventurního seznamu, případně se vám hodí k ulehčení práce s externí čtečkou.

Prodejna

Výběr šarží skladem v okně prodeje

V modulu Prodejna nyní můžete přiřazovat šarže k produktům při prodeji. Funkce je analogická se zadáváním sériových čísel, které bylo v modulu Prodejna implementováno již dříve. Při prodeji se zobrazí dialog pro výběr šarže u produktu používajícího šarže s aktivní volbou "vyžadovat šarže na prodejním dokladu".

Přijaté doklady

Košilky

Do tiskového formuláře "Košilky" jsme doplnili nová pole:

  • Číslo dokladu dodavatele
  • Datum zdanitelného plnění dodavatele
  • Datum účetního dokladu

Formulář "Košilky" je dostupný v agendách:

Sklad

Import inventury

Funkce importu inventury bere v úvahu i umístění a proto nyní kontroluje nastavení umístění pro sklad. Pokud v importním souboru není definované pole Umístění – a sklad, do kterého má být import proveden, umístění vyžaduje dle nastavení:

Radio button - Přepínač Sklad vyžaduje umístění (bez ohledu na nastavení produktu) – kontrolní funkce import zastaví a tuto skutečnost oznámí uživateli. Import je v takovém případě ukončen.

Katalog a sklad

Existuje-li vyplněný nákupní ceník, tak v dialogu Katalog a sklad, který otevřete nad nákupním dokladem (faktura přijatá, objednávka, pokladní výdajový doklad atd.), se od této aktualizace zobrazují ceny ze zvoleného ceníku a ne pouze nákupní ceny uvedené v katalogu.

Zakázky

Informace o stavu výdejky

K seznamu dostupných výdejek při vyskladňovaní jsme přidali informaci o stavu výdejky. To v praxi znamená, že pokud pro doklad zvolíte "Vyskladnit (vydáno)" a existují související doklady požadovaného typu, zobrazí se v okně seznam těchto dokladů k výběru včetně informace o zaúčtovaných a uzamčených dokladech (např. Stav: Uzamčeno). Použitelný doklad je díky tomu označen jednoznačně.

Průvodce vystavením objednávek

Při načítání produktů v průvodci již nebude docházet k chybové hlášce "ODBC neúspěšné volání – Časový limit vypršel", pokud načtení položek k objednání trvalo déle než 6 minut. Počítejte však s tím, že načítání produktů může trvat i přes deset minut.

Ostatní

Dialog Množstevní skupiny a vazby

Do designu dialogu množstevních skupin (CTRL+E) jsme přidali navigační tlačítka (první záznam, předchozí záznam, další záznam, poslední záznam apod.). Přesun mezi položkami je díky tomu snazší.

Částečné plnění

Do dialogu Částečné plnění jsme přidali tlačítka Vybrat všeZrušit výběr. Funkce "Vybrat vše" zatržítkem hromadně označí položky částečného plnění a vybere patřičné množství.

Tabulka agendy do MS Excel

Export tiskového formuláře do souboru XLS vytvoří soubor XLS s nejnovější možnou verzí formátu. Do souboru je možné vyexportovat maximálně 32768 řádků. Původní maximální počet řádků byl na některých kombinacích verze Access a Office 16384.

Aktualizace nápovědy Altus Vario

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario jsme v období od 18. 11. 2015 do 15. 12. provedli následující změny:

Nové dokumenty

Významně aktualizované dokumenty

Doplněné dokumenty