Souhrn změn ve vydání 20151014

vydání: 20151014 - verze: 14

Vážení uživatelé,

teplé dny už jsou letos definitivně za námi. S příchodem podzimu je tady i nová verze softwaru Altus Vario. Ale nyní již vzhůru do topného období, pojďme se podívat na horké novinky dodávané evolučním kotlem Altus software.

 • Ze všeho nejdříve vás chceme upozornit, že toho vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Sdělte proto tuto důležitou informaci svému správci systému.
 • Nové vydání přináší zásadní změnu v ukládání a využití měsíčních parametrů mzdy a jejich nové zobrazení v detailu agendy Mzdy. V tomto dialogu nově můžete přímo zaměnit hodnotu některého pole. Věnujte, prosím, této podstatné úpravě náležitou pozornost. Vše jsme podrobně popsali v samostatném článku umístěném v sekci Novinky.
 • Pro někoho jsou poštovní služby traumatizujícím zážitkem, pro uživatele Varia ne. K dispozici totiž mají další vychytávku, která jim ušetří nervy – originální poštovní podací arch, který jim usnadní hromadné posílání zásilek.
 • Seznam nástrojů agendy Skladové doklady jsme rozšířili o dvě nové funkce pro kopírování dokladů.
 • Přidanou importní funkci v agendě Kusovníky jsme posílili kontrolním mechanismem, který před spuštěním přenosu prověří importní data.
 • Do agendy Dokumenty jsme přidali léty prověřenou funkci Povolit úpravy v tabulce agendy, díky které hromadně změníte údaje v rozsáhlých záznamech.
 • Bezesporu velmi důležitou činností je nastavení formátu čísla před vystavením nového záznamu. "Velký bratr", který dohlíží na číselné řady, od tohoto vydání zdokonalil ověřovací výstupy.
 • V Průvodci plněním zakázek jsme nachystali další nová zobrazení, která vhodně doplňují původní dvě.
 • Nová je také funkce ukrytá pod klávesovou zkratkou Ctrl+R, která se používá při ručním rozdělování řádku v dialogu Množstevní skupiny. Doufáme, že se vám toto vylepšení bude líbit.

Novinek máme tedy opravdu hodně. Ale pokud jich chcete ještě více, podívejte se níže na přehled dalších změn v informačním systému Vario.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software, člen holdingu Solitea.

Obsah:

Novinky

Opravy a úpravy

Aktualizace nápovědy Altus Vario

Novinky

Změna datové struktury

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili z Varia. Prosíme počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Adresář

Hromadný podací arch

Mnoho firem posílá balíky a musí vyplnit podací lístek. Pokud je balík jen jeden, případně dva, vyplní pracovník firmy podací lístky pro každý balík zvlášť. Pro více zásilek se hodí poštovní podací arch, jehož aktuální podobu jsme do nového vydání zařadili. Nový tiskopis "Poštovní arch České pošty" vytisknete z agendy Adresář, ze skupiny Záznamy na kartě DOMŮ – pod názvem Seznam pošty. Aktualizovaný výstup přesně koresponduje s originálním tiskopisem České pošty, takže je umožněno jeho případné strojové čtení.

Pro originální poštovní podací arch musíte jít na poštu, nebo být připojeni k internetu a složitě tiskopis hledat. Aktualizovaný formulář pro hromadné posílání zásilek budete mít v modulu Adresář vždy k dispozici. Tiskopis stačí vyplnit a vytisknout. Teprve pak vás čeká cesta na poštu.

Dokumenty

Aktualizace údajů hromadným způsobem

Nyní můžete pozměňovat záznamy přímo v tabulce agendy. Funkce "Povolit úpravy v tabulce agendy" vám usnadní hromadné úpravy záznamů. Editaci podporuje pouze výchozí zobrazení agendy a lze ji aplikovat jen u nesystémových polí. Podrobnosti o funkci lze čerpat ze stránek nápovědy, na které odkazuje tento příspěvek.

Mzdy

Dialog Mzda

Nové vydání přináší změnu v ukládání a využití měsíčních parametrů mzdy a jejich nové zobrazení v detailu dialogu Mzda. Protože pozitivních změn není nikdy dost, vše jsme podrobně popsali v samostatném článku umístěném v sekci Novinky.

Sklad

Kopírování dokladů

Seznam nástrojů agendy Skladové doklady jsme rozšířili o další funkce pro kopírování dokladů.

V novém vydání můžete premiérově Vystavit příjemku k – Podle vratky příjemky1 a Vystavit výdejku k – Podle vratky výdejky2. První přídavek disponuje vlastnostmi jako funkce "Vystavit příjemku k – Podle výdejky", ale nabídne vratky příjemek. Druhý se chová jako "Vystavit výdejku k – Podle příjemky", ale nabídne vratky výdejek. Obě funkce kopírují množstevní skupiny, jak je obvyklé u ostatních obdobných funkcí pro kopírování dokladů.

Výroba

Kontroly v importu kusovníků

Agenda Kusovníky podporuje již od minulého vydání import dat z externích systémů. Načtení dat se dělá pomocí obecného Průvodce importem, který je k dispozici také v ostatních agendách Varia. Nově tento import obsahuje kontroly, které před spuštěním přenosu prověřují importní data. Případné chyby se zobrazí sdružené v chybovém dialogu – a import je přerušen. Tím jsme eliminovali například nekorektní načtení materiálu pro produkt typu Zboží nebo Služba. Jak používat průvodce importem naleznete v článku nápovědy, na který odkazuje tato zpráva.

Tiskový výstup Kusovník

V dialogu formuláře Kusovník "Zadejte výrobek a datum" přibyla možnost tisku "Bez služeb", která v případě potřeby umožňuje vynechat pro tisk komponenty typu "Služba". Popis tiskových výstupů je nachystaný v dokumentu nápovědy.

Zakázky

Průvodce plněním zakázek

V průvodci přibyla dvě nová zobrazení: "Zakázky k plnění nevydané" a "Zakázky s uhrazenou zálohou nevydané", která zredukují načítané produkty k plnění dle těchto kritérií: Prvně jmenované v tabulce zobrazí všechny nevydané zakázky k plnění, druhé omezí seznam na veškeré nevydané zakázky k plnění kromě zakázek s neuhrazenou zálohou.

Také způsob načítání produktů do průvodce se změnil. Dříve se načetla položka, u které bylo možné provést oba nastavené druhy plnění. Nyní se načte položka, u které je možné provést alespoň jeden nastavený druh plnění, tzn. skladové nebo účetní.

Ostatní

Kontrola číselných řad

V celém systému musí mít každý doklad jedinečné číslo (ať se jedná o vydaný doklad, přijatý doklad, zakázku, objednávku apod.). Tlačítkem  Test  vyzkoušíte nastavení formátu čísla před vystavením nového záznamu v agendě. Zároveň se testuje existence záznamu se stejným číslem, aby se předešlo možné duplicitě. Kontrolu číselných řad jsme nyní doplnili ještě o:

 • výpis celkového počtu zpracovaných řad,
 • celkový počet zpracovaných záznamů a
 • celkový počet nalezených chyb.

I přes zvýšený dozor Varia si dobře rozmyslete systém číselných řad ještě před začátkem používání. Podrobnosti o funkci lze čerpat ze stránky nápovědy Číselné řady.

Rozdělování řádku v dialogu Množstevní skupiny

Chování zkratky Ctrl+R jsme v novém vydání změnili. Při rozdělování řádku v dialogu množstevních skupin se vloží do aktuálního řádku zadané množství a do nového řádku zbytek. Dříve manuální rozdělení pomocí klávesové zkratky Ctrl+R fungovalo obráceně.

Pokud by vám nevyhovovalo nové uspořádání, můžete původní fungování volat zkratkou Ctrl+Shift+R, které vloží do aktuální položky zbytek z původního množství a do nové položky zadané dílčí množství – tak jako doposud. Kurzor se v tomto případě přesune na poslední položku.

Opravy a úpravy

Adresář

Údaje o kontaktu

Automatické odstraňování mezinárodní telefonní předvolby +420 (Česko) a +421 (Slovensko) jsme zrušili. Telefonní čísla zapsaná v detailu záznamu Kontakt agendy Adresář a v dialogu Naše firma ponechá Vario tak, jak je uživatel zapíše (například +420236190190 nebo 00420236190190).

Evidence majetku

Technické zhodnocení u nehmotného investičního majetku

Agenda Evidence majetku automaticky vyhodnocuje typ technického zhodnocení a podle toho s ním dále nakládá. Technické zhodnocení v roce pořízení je součástí pořizovací ceny. Na kartě Daňové odpisy je uvedeno ve zvláštním řádku.

Pokud se v evidenci majetku zadalo technické zhodnocení pořízené až po ukončení standardních odpisů, do daňových odpisů systém přidal řádek a dvakrát stejný rok. Stejně tak se v měsících, mezi ukončením standardních odpisů a začátkem technického odpisu, zapsala zůstatková cena účetních odpisů v záporných číslech. A to bylo špatně. Chybu jsme v novém vydání opravili, odpisy se generují v souhrnné částce do jednoho řádku (roku), zůstatková cena není záporná.

Katalog

Export katalogu

Opravili jsme funkci Export katalogu v agendě Katalog. Primárně se korekce týkala odstranění problémů při exportu katalogů s velkými počty knih. Export byl proto kompletně přezkoumán a všechny známé nedostatky vyloučeny.

Mzdy/Personalistika

Tiskový formulář Malá rekapitulace

Ve vydání 20150902 – v tiskovém formuláři Malá rekapitulace – se zobrazily hodnoty zdravotního pojištění v členění po jednotlivých střediscích v rámci dílčích zdravotních pojišťoven i v případě absence filtru pro "středisko". K tomuto třídění došlo neplánovaně při úpravě umožňující tisknout formulář s filtrem pro středisko. Nesrovnalost jsme v novém vydání odstranili.

Účetnictví

Interní doklady – Vzájemný zápočet

V tiskovém formuláři Vzájemný zápočet se objevila chyba "Nelze nastavit vlastnost Zdroj ovládacího prvku v náhledu nebo po spuštění tisku" – při odeslání e-mailu ve formátu pdf, nebo při uložení jako pdf soubor. V novém vydání jsme chybu odstranili a obě funkce formuláře pracují, jak mají.

Vydané doklady

Zálohy k faktuře

Pokud kontakt (firma) již uhradila nějakou zálohu nebo máte požadavek na zálohu, můžete ji nastavit prostřednictvím dialogu Zálohové faktury (spárování faktury a zálohové faktury). V případě uplatnění více záloh k jedné faktuře funkce vytvořila v položkách dokladu dva řádky, jeden na částku faktury a druhý na rozdíl. Správně měl být pouze jeden odpočtový řádek. Sčítání při uplatnění více záloh k jedné faktuře jsme opravili. Nyní se totožné zálohy sčítají.

Zakázky

Průvodce plněním zakázek

Průvodce načítá i produkty typu Služba a položky zakázek bez produktů. Oba dva případy považuje za službu a zachází s nimi stejně. Opravili jsme funkci průvodce – fakturace Služby, která se projevovala chybovým hlášením: "Object variable or with block variable not set". Nyní fakturuje služby jako dřív.

Ostatní

Doplňky ISPV a ISP

V novém vydání doplňku ISPV jsme upravili klasifikace zaměstnání podle nové legislativy. Číselník kvalifikací zaměstnání (CZ-ISCO) jsme upravili podle zákonu č. 140/2015 sbírky. Tento číselník je uvedený v doplňcích ISPISPV, ve kterých doporučujeme provést změnu kódu ručně. V doplňku ISP se jedná o sloupec "K_ZAM" na kartě "Obecné". V doplňku ISPV se jedná o sloupec "Zaměstnání" v dialogu "Zaměstnanci".

Odpis pohledávek

V modulu Odpis pohledávek byl chybně vyhodnocován kód pohledávky. Výše pohledávky, ze které se kód vypočítal, se zjišťovala seskupením za pole "Kontakt". Nyní se kód opravných položek vypočte ze seskupení podle identifikačního čísla (IČ). Funkce "Účtování pohledávek", která vytváří interní doklady, bere v potaz hospodářský rok, což je další pozitivní změna oproti minulé verzi modulu.

Oprava služeb AVIS a konektoru pro iDoklad

Aktuální verze Varia obsahuje opravu integračních služeb AVIS a konektoru pro iDoklad. Uživatelé iDokladu s většími počty kontaktů nebo dokladů se dříve mohli setkat s chybou "Bad request. Nelze otevřít žádnou další tabulku.". Podobné chyby mohly vznikat také intenzivním vytížením integračních služeb AVIS. Nová verze služeb AVIS a konektoru pro iDoklad popsaný případ odstraňuje.

Aktualizace nápovědy Altus Vario

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario jsme v období od 2. 9. 2015 do 14. 10. provedli následující změny:

Nové dokumenty

Významně aktualizované dokumenty

Doplněné dokumenty