Souhrn změn ve vydání 20150525

vydání: 20150525 - verze: 14

Co je nového v aktuálním vydání? Tak například potěšíme uživatele agendy Adresář vylepšenou kontrolou uvnitř funkce hromadný e-mail. Zkrátka nepřijdou ani příznivci agendy Personalistika. Nyní mohou, u některých tiskových formulářů v sekci "Zaměstnavatel", přizpůsobovat údaje v adrese firmy. Nezapomněli jsme ani na agendu Účetnictví. Možná to zní záhadně, ale překřtili jsme jedno políčko. Výčet hlavních změn v této aktualizaci zakončíme rekapitulací procesu uzavírání výrobní zakázky.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software, člen holdingu Solitea.

 

Obsah:

Novinky Vario 12

Adresář

Hromadný e-mail

Věříme, že se vám vylepšení ověření správnosti zadaných e-mailových adres ve funkci Hromadný e-mail agendy Adresář bude líbit stejně jako nám. Kontrola nyní předchází vlastní odesílání e-mailů. Pokud jste ke kontaktům zapsali některé adresy v neplatném formátu, zobrazí se vám jejich výpis. Poté můžete odesílání stornovat nebo v něm pokračovat pouze s platnými adresami. Vychytané, viďte?

Personalistika

Pracovní smlouva a další tiskové formuláře 

Vyslyšeli jsme vaše přání libovolně editovat údaje v sekci "Zaměstnavatel". Toto vydání obsahuje vylepšenou verzi dialogu "Možnosti", ve kterém je nyní dovoleno editovat textové pole s adresou vaší firmy. Po úpravě se změněný text uloží (pouze v tomto dialogu).

Pod adresu zaměstnavatele jsme umístili šikovné tlačítko Aktualizovat adresu naší firmy. Jestliže něco zkazíte, slouží pro rychlé načtení původních údajů z dialogu Naše firma.

Nová úprava je k dispozici v aktuálních verzích tiskových formulářů Pracovní smlouvaDohoda o provedení práce, Dohoda o pracovní činnostiMzdový výměr.

Účetnictví

Účtový rozvrh a osnova

Snažíme se vám usnadnit práci každým coulem, takže v evidenci kont v účtovém rozvrhu naleznete pozměněný význam pole "Daňové". Pole bylo nově pokřtěno na "Nedaňové", protože u řady uživatelů se vžila praxe označovat si konta obráceně. Nedaňových kont je málo a tito uživatelé nebudou mít s úpravou problém. Ortodoxní uživatelé mohou nechat označení tak, jak jsou zvyklí a při tisku používat kritérium Daňové – Nedaňové obráceně. Nic jiného se nezměnilo, na funkci tato změna nemá vliv.

Výroba

Uzavírání výrobní zakázky

Proběhly změny v nastavení funkce "uzavírání výrobní zakázky". Připomeňme si ale nejdříve původní možnosti.

V nastavení modulu Výroba, v sekci "Uzavírání výrobní zakázky", bývala dvě zaškrtávací pole v tomto pořadí:

  • "Opravovat ceny příjmů podle výdejů" (při uzavírání výrobní zakázky bylo možné opravit ceny příjmů podle cen výdejů komponent).
  • "Opravovat ceny příjmů podle evidované práce" (při uzavírání výrobní zakázky jste mohli opravit ceny příjmů podle cen evidované práce).
    • Nastavení jste mohli kombinovat.

Původní funkce jsou nyní nahrazené jednotlivými volbami seřazenými do rozšířeného seznamu v poli "Způsob opravy ceny", ve kterém naleznete tyto položky:

  • Podle kalkulace – vloží cenu z uchované kalkulace položky (odpovídá předchozímu nastavení 0 – 0).
  • Práce kalkulace/Komponenty skutečnost – složí cenu z uchované kalkulace položky a cen výdejek (odpovídá předchozímu nastavení CheckBox - Zatržítko – 0).
  • Práce skutečnost/Komponenty kalkulace – složí cenu z uchované kalkulace položky a evidence výroby (odpovídá předchozímu nastavení 0 – CheckBox - Zatržítko) .
  • Podle skutečnosti – složí cenu z cen výdejek a evidence výroby (odpovídá předchozímu nastavení CheckBox - Zatržítko – CheckBox - Zatržítko).
  • Podle výrobního ceníku – použije cenu z výrobního ceníku (nové).
  • Neměnit – ponechá cenu beze změn (nové).

Aby úprav nebylo málo, v možnostech agendy Výroba přibyly i pro jednotlivé knihy totožné volby v poli "Způsob opravy ceny". Naleznete zde stejné položky jako v modulu "Výroba" (viz výše) a navíc volbu "Podle nastavení modulu". Význam je nasnadě.

Když se pustíme do zdokonolování, nevíme, kdy přestat. Posledním "zlepšovákem" ukončíme tento výčet. Při uzavírání položky výrobní zakázky se do deníku nyní loguje i nová cena položky.

Opravy a úpravy Vario 12

Vario 12 (Access 2010)

Zobrazení informací o produktu při vložení

V možnostech agendy Katalog lze nastavit, která pole se mají zobrazit při vložení do dokladu. Tyto informace se zobrazují v informační bublině vedle vkládaného produktu. Při vložení produktu přes dialog Najít (CTRL+F) se však "bublina" zjevila na neočekávaném místě, pokud Vario bylo instalované s Accessem 2010. V novém vydání jsme nastolili staré pořádky a informační bublina na vás vykoukne opět v původním umístění.

Vario 12

Objednávky

Pole "DPH předpis"

Hromadné úpravy sazeb DPH prostřednictvím pole DPH předpis mohly být pomalé. Prodleva se projevovala především na dokladech s velkými počty položek. V novém vydání se nám podařilo funkci výrazně zrychlit. Úpravy DPH jsou nově reportovány pomocí posuvného ukazatele, takže hned uvidíte, kolik položek funkce zpracovala.

Přijaté doklady

Plátce DPH

V detailu kontaktu na kartě Obchodní lze ověřit spolehlivost plátce DPH. Funkce ověření umožňuje zobrazit i historii změn aktualizace dat v databázi a seznam zveřejněných účtů – v okně "Seznam účtů plátce DPH" (nastavení služby se provádí v možnostech modulu "Přijaté doklady"). Vypátrali jsme, že v předchozích vydáních se tato "historie" nezobrazovala celá. Nyní je opět kompletní.

Příznak "Nehradit" při částečné úhradě

Na přijaté faktuře se při částečné úhradě nastaví příznak v poli Úhrada na "Hradí se". Příznak je ale nežádoucí v případě, že předchozí hodnota byla "Nehradit". Toto vydání přináší změnu – v případě částečné úhrady a aktuálního stavu "Nehradit" – se tento příznak nezmění.

Sklad

Přepočítat počítané ceníky

Nepatrně nás potrápila závada na datech SQL 2014 ve funkci přepočtu ceníku, která se projevila, jestliže uživatel zadal do ceníku hodnotu pole "Množství od" větší než 9999. V tomto vydání je chybka opravena a podobné upozornění jako "Nelze provést akci vyřadit s objektem tabulka #Temp_Cenik_1234657891. Objekt neexistuje neb nemáte příslušná oprávnění" již neuvidíte.

Vyrovnat rozdíly v inventuře

Vyrovnání inventury nebralo žádný ohled na uzavřené období v účetnictví, pokud systém hodnotu vyrovnání "přidával" do stávajícího skladového dokladu.

Nyní už bude ignorovat každý doklad, kterým byla inventura jednou vyrovnána a nachází se v uzavřeném období. A aby bylo vše v pořádku, pokusí se vystavit nový doklad.

Vložit produkty ze schránky (ceník)

Po aktualizaci počítaného ceníku pomocí vložení záznamů ze schránky se neaktualizovaly hodnoty v alternativních polích "Popis alternativní", "Jednotky alternativní" a "Objednací číslo". V tomto vydání je rebelská funkce umravněna a hodnoty z tabulky Excel opět přenáší.

Zrušit rezervace?

Při vracení příjmů s navazujícími rezervacemi systém zobrazí dotaz, zda se mají rezervace zrušit. Při hromadném vrácení příjmů byla tato pikantní otázka položena ke každé vracené položce jednotlivě. Abychom vám zpříjemnili práci, dotazovací dialog nyní obsahuje navíc položku "Zrušit rezervace všech zpracovávaných položek", která umožňuje odvolat všechny navazující rezervace najednou.

Sklad nepoužívá umístění

U produktů v katalogu lze nastavit používání množství pro umístění, sériová čísla, šarže a trvanlivosti. Pokud uživatel v nastavení umístění skladu vybere volbu "Sklad nepoužívá umístění", očekává se, že nebude brán zřetel na umístění, i když je v katalogu produktu nastaveno Na skladu evidovat produkty podle umístění.

Import inventury popisovanou kombinaci nastavení nerespektoval a produkt, který podle katalogu používal umístění, z importu vyřadil a zapsal jej do logu chyb importu. Záludnost jsme promptně opravili.

Dodací list

Hodnota v poli "Celkem" – u všech variant tiskového formuláře Dodací list – byla lstivě zaokrouhlována na celé číslo. Formát součtového pole jsme opravili a nyní respektuje i desetinná místa.

Účetnictví

Roční účetní uzávěrka

V možnostech roční účetní uzávěrky byla provedena úprava, která nyní umožňuje vybrat pro převod podrozvahových účtů jakýkoli účet označený druhem "Ostatní". Tuto možnost využijí zejména firmy, pro které ve Variu nemáme připravenou směrnou účtovou osnovu.

Zakázky/Objednávky

Průvodce stornováním zakázek

V agendě "Zakázky" lze hromadně stornovat položky zakázek pomocí funkce Stornování zakázek. Z požadavků na "storno" však byly diskriminačně vyjímány položky, které nesly označení stavem "rezervovat (REZERVOVÁNO)". V novém vydání lze hromadně stornovat i utlačované položky.

Původní funkce určená ke stornování jednotlivé položky v detailu dokladu tím nijak neutrpěla a je stále z místní nabídky k dispozici.

Částečné plnění sady

Od tohoto vydání můžete konečně částečně vydávat Sady. Po klepnutí na tlačítko Zadat množství... uživatel zadá množství sad, které chce vydat. Funkce umožňuje vybírat položky hromadně. Funguje u zboží a materiálu. V omezené míře je použitelná u typu produktu Sada (jen výdej, nelze fakturovat).

Průvodce vystavením objednávek

Opravili jsme chybné načítání rozsahu platnosti ceníků ve funkci průvodce vystavením objednávek. Rozsah se neuplatnil správně na okrajová data – tedy v den platnosti "od" a v den platnosti "do".

Ostatní

Import avíz bankovních výpisů

Doplněk rozděluje položky bankovního výpisu podle avíz z banky. Dohledávání hrazených dokladů probíhá podle data transakce a výše částky. Hledání hrazeného dokladu je nyní možné i podle referenčního čísla transakce, kam si lze ukládat variabilní symbol hrazeného dokladu.

Pokud vaše avíza tuto informaci obsahují, můžete si párování nastavit v možnostech doplňku volbou "Omezit hledání hrazených dokladů podle referenčního čísla transakce" – tlačítko Možnosti.

Zobrazení na datech SQL

Jestliže patříte mezi ty, které trápí při změně knihy nebo roku nad zobrazením agendy s kontingenční tabulkou nebo kontingenčním grafem to, že zobrazení se náhle přepne do pohledu datového listu, aktualizujte prostě Altus Vario. V novém vydání jsou tyto nemístné žertíky vymýceny.

Opravy a úpravy Vario 14

Ostatní

Upravit vzhled úvodní obrazovky

Úvodní obrazovku si lze přizpůsobit pomocí vlastních příkazů, podle vlastních potřeb. Jeden z těchto příkazů – "Náhled tiskového formuláře" – však nefungoval korektně. V případě, že nebyl zobrazený žádný formulář, objevilo se chybové hlášení "Zadaný výraz vyžaduje, aby byl formulář v aktivním okně". V tomto vydání je příkaz opět funkční.

Aktualizace nápovědy Altus Vario

dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 23. 4. 2015 do 25. 5. 2015, byly realizovány následující změny:

Významně aktualizované dokumenty

Doplněné dokumenty