Vkládání sad do dokladů

vydání: 20150701 - verze: 14

Jestliže jste do dokladu, který podporuje sady, vložili typ produktu Sada a položce vybrali stav "rezervovat (REZERVOVÁNO)", Vario vypsalo varování: "Nepodařilo se rezervovat produkt. Nelze rezervovat produkt, protože není vhodného typu (Služba nebo Sada)".

Důvod jste mohli spatřit v dialogu Množstevní skupiny, otevřeným nad položkou Sady. Pohledem na ni jste snadno ověřili, že nedošlo k rozpadu Sady na jednotlivé komponenty.  Stejně tomu tak bylo u položky již ve stavu DODAT, jen varování se nezobrazilo.

V tomto vydání je chyba opravena a rozpad Sady na komponenty funguje jako dřív. Za způsobené potíže se omlouváme.