Souhrn změn ve vydání 20150701

Vážení uživatelé, z hlediska změn je toto vydání Varia přímo nabité k prasknutí. Pojďme tedy rovnou k věci. Cílem této aktualizace je avizovaný rozvod Varia s Accessem 2003 (o tomto kroku jsme vás již informovali dokumentem „Změna běhového prostředí pro Altus Vario na Access 2010”, – aktualizováno článkem Provoz systému Vario a verze MS Access). Zastaralou "dva tisíce trojku" nahradíme primárně verzí 2010. Veškeré podstatné reformy se po aktualizaci odehrají uvnitř Varia, ale těmi se znepokojovat nemusíte. Jediné, co se navenek změnilo, je nová volba změny vzhledu Varia z "klasického" na "moderní" a opačně.

Pro administrátory a správce sítě jsou připravené podrobné informace v článku Aktualizace datového profilu a stanic zahrnující odstavce Aspekty aktualizacePodpora verzí MS Access, Změny v datovém profilu, Volba vzhledu Varia, Možnost obnovení verze Varia kompilované pod MS Access 2003. Doporučujeme také dokument Vario provozované na Accessu 2010, ve kterém naleznete podrobnosti o Vario.exeSetup.exe.

Výše popsaná změna se vás netýká, pokud máte instalovanou nejnovější verzi informačního systému Altus Vario, která pro svůj chod používá Access 2010.

A jaké další novinky aktualizace přináší?

 • Naši programátoři si oblíbili zelenou barvu, mrkněte, jak to "natřeli" dialogu Rezervační fronta.
 • Aplikační lingvisté se vzbouřili a v modulu "Sklad" přejmenovali volby dialogu Možnosti umístění.
 • Administrátory Varia potěšíme rozšiřující funkcí ve správci databáze vtělenou do dialogu "Blokující a blokované procesy na SQL serveru". Tlačítko hostuje na kartě Informace.
 • V případě funkce Strom produktů nepadlo jablko daleko od Varia a i zde naleznete užitečnou, s nadsázkou by se dalo říci "kategorickou", novinku.
 • Uživatele závazků a pohledávek zpětně ke dni čeká též drobné vylepšení, nyní mohou na výsledný formulář seskupovat data i podle identifikačního čísla.
 • Zdokonalili jsme univerzální dialog, který vídáte při vystavení dokladů. Lze v něm teď dopředu hromadně nastavit preferované výchozí volby.
 • Pověstnou třešinku na dortu jsme přichystali na závěr. Máme pro vás řešení, které slouží ke kontrole bankovního spojení dokladu v návaznosti na měnu dokladu. Prostě – doufáme, že s tímhle doplňkem ušetříte "pár korun" za platby v devizových měnách.
 • Abychom nezapomněli, při té spoustě práce jsme si našli čas opravit a vylepšit několik funkcí, například v modulu Mzdy.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software, člen holdingu Solitea.

 

Obsah:

Novinky Vario 12

Sklad

Rezervační fronta

Najít v rozsáhlém seznamu dialogu Rezervační fronta položku, ze které byl dialog otevřen, bývalo obtížné. Ale to je již minulost. Jestliže dialog "Rezervační fronta" nyní otevřete z položky dokladu, funkce podmíněného formátování zdůrazní takovou položku zeleným podbarvením. Vzhled dialogu jsme také mírně "přičísli".

Díky zeleně zvýrazněné položce v dialogu Rezervační fronta rychle naleznete tu, ze které byl dialog otevřen

Díky zeleně zvýrazněné položce v dialogu Rezervační fronta rychle naleznete tu, ze které byl dialog otevřen.

Umístění – nastavení umístění pro sklad

V dialogu Možnosti umístění jsme nahradili původní popisy voleb novými, výstižnějšími formulacemi. Z hlediska funkčnosti se nic nemění. Pro zvolený sklad můžete i nadále vybírat ze tří možností:

1) "Umístění podle nastavení produktu" bylo přejmenováno na Radio button - Přepínač Sklad podporuje umístění (podle nastavení produktu).

2) "Sklad nepoužívá umístění" vystřídal text Radio button - Přepínač Sklad nepodporuje umístění (bez ohledu na nastavení produktu).

3) A konečně "Sklad vyžaduje umístění bez ohledu nastavení u produktu" nahradil popis Radio button - Přepínač Sklad vyžaduje umístění (bez ohledu na nastavení produktu).

Původní texty voleb v dialogu Možnosti umístění nahradily výstižnější popisy

Původní texty voleb v dialogu "Možnosti umístění" nahradily výstižnější popisy.

Strom produktů

Agenda Katalog obsahuje funkci Strom produktů, která umožňuje rozčlenit produkty do různých kategorií. Tuto evidence využívají především internetové obchody. Strom produktů nyní obsahuje nové pole "Pořadí", díky kterému můžete definovat individuální posloupnost produktu také v rámci každé kategorie.

Používání variant u produktu typu Sada

Produkty typu Sada nově podporují používání variant podobně jako polotovary a výrobky. Funkčnost je k dispozici pouze při platné licenci agendy Kusovníky.

Vydané doklady

Možnosti pohledávek zpětně ke dni

V dialogu nastavení tiskového formuláře Pohledávky zpětně ke dni přibylo nové zaškrtávací políčko "IČ". Výběrem této volby seskupíte položky tiskového formuláře podle pole identifikačního čísla organizace. "Filtr" IČ nelze kombinovat společně s položkou "Firma", seskupovat můžete buď podle pole "Firma", nebo podle "IČ". Totožně byl upraven dialog Možnosti závazků zpětně ke dni.

Zakázky – Objednávky

Výběr záznamů

Univerzální dialog, který se otevírá při vystavení dokladů, obsahuje nyní možnost definovat upřednostňované volby nastavení. Klepnete-li na tlačítko Možnosti, otevře se okno, ve kterém můžete určit výchozí hodnoty průvodce "Výběr záznamů" pro tyto funkce:

 • Pro výběr dokladů použít zobrazení,
 • Filtrovat zobrazení podle knihy,
 • Doklady vystavit do knihy,
 • Sloučit na jeden doklad podle kontaktu.

Lze si tak snadno nastavit například výchozí knihu zakázek při fakturaci zakázek apod. Hodnoty nastavení se ukládají pro konkrétní dialog a uživatele.

Stanovení výchozích hodnot používaných k vystavení dokladů v okně Výběr záznamů

Stanovení výchozích hodnot používaných k vystavení dokladů v okně Výběr záznamů.

Doplňky

Správce databáze

Do správce databáze přibyl nový dialog "Blokující a blokované procesy na SQL serveru" dostupný po klepnutí na tlačítko Sledování bloků na SQL serveru na kartě Informace. Tlačítko je funkční pouze v případě, jestliže profil Varia je umístěn na SQL serveru a aktuálně přihlášený uživatel má na SQL serveru roli sysadmin. Podrobné informace naleznete v článku Informace doplňku Správce databáze.

Bankovní účet dle měny dokladu

Zredukujte své bankovní poplatky za platby v devizových měnách! Nainstalujte rozšíření, kterým Vario obohatíte o nový doplněk Bankovní účet dle měny dokladu. Řešení slouží ke kontrole bankovního spojení dokladu v návaznosti na měnu dokladu. Podrobné informace o práci s doplňkem naleznete v dokumentu nápovědy.

Opravy a úpravy Vario 12

Vario 12 (Access 2010)

Sleva na doklad

Pokud Vario bylo instalované s Accessem 2010, informace o slevě se zobrazovaly v kontextové bublině zakryté dokladem. V tomto vydání na vás hodnota definované slevy vykoukne opět na příslušných souřadnicích.

Vario 12

Mzdy

Vyplnění zprávy pro příjemce a zprávy pro příkazce v platebním příkazu ve mzdách

V Průvodci vytvořením příkazu je možné nastavit texty zpráv, které se mají ve vytvářeném příkazu u plateb dobírek a záloh doplnit do polí "Zpráva pro příkazce" a "Zpráva pro příjemce". Pokud byly tyto texty nadefinovány, zatržení pole "Nezapisovat příjemce u dobírek a záloh" bylo ignorováno. V tom případě se do obou zpráv doplnil automaticky název poměru. Jedinou možností, jak tomu zabránit, bylo nadefinovat texty zpráv tak, aby název poměru neobsahovaly. Od tohoto vydání je logika voleb změněna takto:

"Text zprávy" vyplněn "Nezapisovat…" CheckBox - Zatržítko Zpráva pro příjemce
a příkazce
ne ano prázdná
ne ne název pracovního poměru
ano ne podle textu zprávy
ano ano podle textu zprávy
bez názvu pracovního poměru

Pokud je žádoucí, aby se názvy pracovních poměrů nadále do textů zpráv doplňovaly, je nutné:

1. texty zpráv nevyplňovat vůbec a nevybírat funkci "Nezapisovat příjemce u dobírek a záloh"

nebo

2. texty zpráv vyplnit s výběrem řetězce <Pracovní poměr> a funkci "Nezapisovat příjemce u dobírek a záloh" nevybírat.

Výzva k vyplnění pole Neschopenka (Číslo rozhodnutí) ve mzdových složkách Nemoc a OČR

Pokud není při zadávání měsíčních mzdových složek "Nemoc" a "OČR" vyplněno pole "Neschopnost", zobrazí se nově doporučení k vyplnění čísla rozhodnutí v tomto poli.

Klepnete-li na tlačítko OK, zůstane dialog otevřený k doplnění, na Storno se zavře nebo otevře nový. V tiskovém formuláři "Příloha k žádosti" je možné číslo rozhodnutí doplnit v dialogu "Zaměstnanci" nebo "Zaměstnanec". V tom případě se číslo uloží do odpovídající mzdové složky podle pracovního poměru a data vzniku události.

Kód zdravotní pojišťovny v tiskovém formuláři Nástupy a Ukončení

Tiskové formuláře "Nástupy" a "Ukončení" nyní zobrazují kód ZP (zdravotní pojišťovny) podle příslušnosti k ZP dle data nástupu resp. data ukončení pracovního poměru.

Skončení příslušnosti k českým předpisům v tiskovém formuláři Nemocenské pojištění

Tiskový formulář "Nemocenské pojištění" neumožňoval použití kódu akce 10 – Skončení příslušnosti k českým předpisům. Od tohoto vydání je možné kód 10 plnohodnotně používat. Pro kódy 8, 9 a 10 byla zprovozněna kontrola úplnosti vyplnění v dialogu "Nemocenské pojištění".

Mzdová složka Zahraniční ZP zaměstnavatele v tiskovém formuláři Mzdový list

Do tiskových formulářů "Mzdový list" a "Mzdové listy od – do" byla přidána mzdová složka "Zahraniční ZP zaměstnavatele", která se zde dosud nezobrazovala.

Sklad

Inventura skladu – importy

V inventuře byla vypátrána chyba v uložených importech nad SQL daty. Pokud se nadefinoval nový import a spustil, import proběhl bez problémů. Při spuštění uloženého importu však nastala chyba, protože SQL server měl potíže s přístupem k datům uloženým v dočasné tabulce. Chybu jsme opravili.

Účetnictví

Přenesená DPH

V dialogu "Seznam položek dokladů", který se otevře po spuštění tiskového formuláře Přenesená DPH klepnutím na tlačítko Zobrazit doklady…, ani nezpozorujete, že funkce kontrolující správnost vyplnění jednotek a množství pro jednotlivá zdanitelná plnění je nyní opravena a hlásí chybu pouze tehdy, když skutečně nastane.

Zakázky

Zakázka (česky, anglicky, německy)

Do tiskového formuláře Zakázka, včetně všech jazykových mutací, jsme přidali pole "Zaokrouhlení" a "Celkem". Stejně jako v tiskovém formuláři "Faktura" je význam polí totožný: hodnota zaokrouhlení a celkem po zaokrouhlení.

Ostatní

Příjem objednávek

Přidali jsme nový sloupec "Jednotky" do okna průvodce Příjem objednávek – dle dodavatele. Díky tomu vidíte, v jakých jednotkách zadáváte množství k naskladnění. Pole sloupce "Jednotka" jsou určena pouze ke čtení.

Opravena byla chyba výpočtu množství jednotek v případě změny přijímaného množství oproti objednávanému.

Množstevní skupiny

Je nám to líto, ale nad stornovanou položkou dokladu již není možné otevírat dialog množstevních skupin pomocí klávesové zkratky CTRL+E. Uživatel je v takovém případě upozorněn.

Aktualizace nápovědy Altus Vario

dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 26. 5. 2015 do 1. 7. 2015, byly realizovány následující změny:

Nové dokumenty

Významně aktualizované dokumenty

Doplněné dokumenty

Vzhledem ke změnám v instalaci a aktualizaci software Vario mohou být některé méně důležité články nápovědy dočasně nedostupné nebo částečně neaktuální. Za tento přechodný stav se vám omlouváme. Pracujeme na nápravě.