Souhrn změn ve vydání 20151118

vydání: 20151118 - verze: 14

Vážení uživatelé,

přinášíme vám předposlední standardní vydání Vario před legislativními změnami pro rok 2016. Stažením této aktualizace rozšíříte své Vario o možnost definovat duplicitní slovní předkontaci v agendě Účetnictví, uživatelům aktivit směřujících k realizaci prodeje jsme přichystali do dokladu Nabídka nové zobrazení Obchodní příležitosti a k cizojazyčným dodacím listům nyní můžete uživatelsky definovat zkratky jednotek produktu díky dvěma přidaným číselníkům. Níže pak naleznete přehled dalších změn v informačním systému Vario. Pozornost věnujte popisu úprav v modulu Mzdy.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

Novinky

Účetnictví

Možnosti předkontací

Nastavit stejnou slovní předkontaci jste dosud mohli pouze za použití různých období platností, tzv. platností předkontace. Abychom vám práci usnadnili, umožnili jsme v dialogu "Možnosti předkontací" zadat stejnou slovní předkontaci pro různé typy dokladů – bez této podmínky. Při nastavení předkontace, například v knize skladových dokladů "Výdej ze skladu", můžete od tohoto vydání definovat pro doklad Výdejka účet 504xxx – a stejnou slovní předkontaci pro doklad Výdejka do spotřeby účet 501xxx.

Zakázky

Obchodní příležitosti v nabídce

Doklad typu Nabídka slouží ke zpracování nabídky zákazníkovi. V detailu dokladu na kartě Souvislosti můžete zobrazit seznam souvisejících dokladů k vybranému záznamu. Aktuálně byl tento seznam posílen o novou položku zobrazení nazvanou Obchodní příležitosti. Díky tomu lehce dohledáte aktivity směřující k realizaci prodeje nebo jeho podpoře.

Nabídku můžete připojit k obchodní příležitosti pomocí tlačítka

Upravit seznam souvisejících dokladů...

na kartě Souvislosti v detailu obchodní příležitosti.

Ostatní

Zkratky jednotek v cizojazyčných dodacích listech

K tiskovým formulářům Dodací listy německy/anglicky jsme připojili dva nové uživatelské číselníky, díky kterým se stane překlad zkratek jednotek hračkou. V možnostech Varia vyhledejte číselníky "Slovník CZ-EN" a "Slovník CZ-DE". Poklepáním na modrý identifikátor otevřete dialog "Možnosti číselníku". Klepnutím na tlačítko Hodnoty číselníku… zobrazíte dialog obsahující seznam hodnot. Pomocí myši roztáhněte skrytý sloupec "Poznámka". Do sloupce "Slovník CZ-EN" a "Slovník CZ-DE" zapište český výraz zkratky, do sloupce "Poznámka" jeho překlad do příslušného jazyka.

Opravy a úpravy

Mzdy

Přehled nároků a čerpání dovolené

Tiskový formulář Rekapitulace dovolené – souhrn zobrazoval na některých Vario SQL instalacích nesprávné údaje o čerpání dovolené. Chybu, která vznikla pravděpodobně při poslední úpravě tiskového formuláře, jsme v novém vydání odstranili.

Termíny poměru

V dialogu Pracovní poměr na kartě Účetnictví je možno evidovat platnost některých parametrů pracovního poměru v časových intervalech.

Lze nastavit tyto parametry:

 • Středisko
 • Zakázka
 • Funkce
 • Souběh
 • Doplatek ZP do MVZ
 • Rozvrh
 • Pracovní úvazek
 • Pracovní den
 • Plný denní pracovní úvazek

Toto nastavení se dosud využívalo k doplnění střediska a zakázky do mzdových složek, které v době výpočtu mzdy neměly tyto parametry nastaveny. Ostatní parametry měly pouze evidenční úlohu.

Od nového vydání je tato funkčnost rozšířena. V druhém kroku "Průvodce vytvořením mezd" přibyla volba:

"Chcete při vytváření mezd podle Termínů poměru nastavit?"

 • Parametry mzdy v aktuálním období
 • Hodnoty pracovního poměru

Volba Parametry mzdy v aktuálním období zajistí, že při nastavení parametrů mzdy pro aktuální období dostanou hodnoty nadefinované v "Termínech poměru" přednost před hodnotami pracovního poměru. Tím je umožněno provádět nastavení parametrů mzdy už ve chvíli, kdy jsou tyto skutečnosti známy, bez nutnosti čekání na dobu, kdy nastanou – resp., kdy se budou ve mzdách zpracovávat. Volba tedy umožňuje nezávislou práci personalistky a mzdové účetní.

Volba Hodnoty pracovního poměru zajistí promítnutí parametrů zadaných v "Termínech poměru" do hodnot pracovního poměru. Tím je umožněno aktualizovat postupně pracovní poměr při zpracování mezd tak, aby jeho parametry byly v souladu se zadaným nastavením v termínech poměrů.

Doporučujeme vám používat funkci následovně:

 1. Nové hodnoty mzdy nastavte v tabulce "Termíny poměru" v okamžiku, kdy se je dozvíte. Zadejte, od kdy hodnota platí.
 2. Před prvním vytvořením mezd a zatržením voleb zkontrolujte, zda i dříve zadané hodnoty všech parametrů u všech zaměstnanců v tabulce "Termíny poměru" odpovídají plánovaným změnám. Aktivace funkce platí na všechny parametry u všech poměrů.
 3. V průvodci vytvořením mezd vyberte obě volby a dále nebudete muset myslet na to, že před příštím výpočtem mzdy máte nové hodnoty.

Pro další vytváření mezd zůstanou obě volby automaticky vybrány a funkce bude aplikována, dokud zatržítka v průvodci nezrušíte.

V průvodci vytvořením mezd přibyly nové volby pro práci s termíny definovanými v pracovním poměru

Obrázek: V průvodci vytvořením mezd přibyly nové volby pro práci s termíny definovanými v pracovním poměru.

Kontrola předpokládaného data ukončení pracovního poměru

Dialog pracovního poměru umožňuje zadat datum předpokládaného ukončení pracovního poměru. Podle tohoto data se počítá nárok na dovolenou. Datum předpokládaného ukončení pracovního poměru by nemělo být nižší než aktuální období zpracování mzdy.

Pokud je předpokládané datum ukončení nižší než aktuální období:

 1. Při vytvoření mzdy průvodcem vytvoření mezd se zapíše do protokolu upozornění.
 2. Při otevření detailu mzdy v dialogu Mzda se zobrazí varování v horní části formuláře.

Datum je vhodné smazat nebo posunout v dialogu Pracovní poměr.

Chybějící pole v zobrazení

Po poslední aktualizaci se v některých zobrazeních (Rozvrhy, pole 4; Prac. poměry s rozvrhem, pole 4; Výsledné složky, pole Výplata na účet; Solidární daň, pole Základ daně celkem) nezobrazuje sloupec přiřazený poli U_04 formuláře Mzdy. Tento problém je v novém vydání odstraněn.

Prodejna

Zaokrouhlení při bezhotovostní platbě

V dialogu Platit v modulu Prodejna byl upraven způsob zaokrouhlení při bezhotovostní platbě. Při bezhotovostní platbě se nově doklad nezaokrouhlí. Řečené platí pouze v případě, že v možnostech agendy Vydaných dokladů není nastavený způsob zaokrouhlení jako předmět DPH (zaokrouhlení je vkládáno jako samostatná položka).

Možnosti nastavení a způsob zaokrouhlení při bezhotovostní platbě v modulu Prodejna

 1. V možnostech agendy Vydané doklady není zatrženo "Zaokrouhlovat faktury vydané stejně jako pokladní". Nebude se zaokrouhlovat.
 2. V možnostech agendy Vydané doklady je zatrženo "Zaokrouhlovat faktury vydané stejně jako pokladní" a v možnostech modulu Pokladna je zatrženo "Nezahrnovat zaokrouhlení příjmových dokladů do DPH". Nebude se zaokrouhlovat.
 3. V možnostech agendy Vydané doklady je zatrženo "Zaokrouhlovat faktury vydané stejně jako pokladní" a v možnostech modulu Pokladna není zatrženo "Nezahrnovat zaokrouhlení příjmových dokladů do DPH". Bude se zaokrouhlovat. Zaokrouhlení se vloží jako samostatná položka.

Pokud přijímáte platbu kartou, podívejte se, jaká částka je určena k bezhotovostní úhradě, a teprve tu zadejte do terminálu. Částka se totiž nyní může měnit podle zvoleného způsobu úhrady!

Účetnictví

Zobrazit doklady

Tiskové formuláře Souhrnné hlášení k DPH, Přiznání k DPH, Výkaz pro intrastat, Súhrnný výkaz k DPH (volitelný), Priznanie k DPH (volitelný) – od tohoto vydání – mají vylepšené dialogy zobrazující příslušné doklady. Design oken jsme sjednotili a přidali zavírací tlačítka. Funkci tlačítka Zobrazit doklady…, která otevře zmiňovaný dialog, využijete například ke kontrole správnosti vyplnění jednotek a množství pro jednotlivá zdanitelná plnění v tiskovém formuláři "Souhrnné hlášení k DPH".

Vydané doklady

Tiskový formulář Košilky

Původně se sdružovaly položky na formuláři podle předkontace a popisu, což bylo nepřehledné. Seskupování záznamů v tomto vydání probíhá už pouze podle předkontace. Ale pozor, pokud předkontace není uvedena, záznamy se neseskupí.

Aktualizace nápovědy Altus Vario

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario jsme v období od 15. 10. do 18. 11. 2015 provedli následující změny:

Významně aktualizované dokumenty

Doplněné dokumenty