Souhrn změn ve vydání 20150422

vydání: 20150422 - verze: 14

Toto vydání obsahuje poslední kostičku do mozaiky změn souvisejících s novým vykazováním přenesené daňové povinnosti. Jedná se o tiskový formulář Přenesená DPH, který jsme naučili odesílat nové kódy komodit. Pokud obchodujete s komoditami, na které se od dubna vztahuje režim přenesené daňové povinnosti, potřebujete aktualizovat na toto vydání nejpozději před tím, než odešlete přiznání k DPH za duben 2015.

Pokud máte na starosti údržbu ceníků, věříme, že oceníte vylepšení okna s přehledem ceníkových cen a doplnění filtrů do okna pro hromadné úpravy cen produktu.

Doufáme, že toto vydání vám usnadní práci.

Váš tým vývojářů a testerů.

Obsah:

 

Novinky Vario 12

Aktualizace Vario

Kontrola oprávnění před spuštěním aktualizace "online"

Od tohoto vydání může vyhledat a stáhnout aktualizaci pouze uživatel, který má ve Variu oprávnění "Správce systému". Aktualizaci již nelze stáhnout prostřednictvím přihlašovacího dialogu Varia.

Banka

Evidence uživatelských údajů k položkám

U položek většiny typů dokladů lze evidovat vlastní údaje v polích "Počet 1 položky", "Počet 2 položky", "Údaj 1 položky", "Údaj 2 položky". Nově byla tato funkčnost doplněna i pro doklady typu "bankovní výpis" a "platební příkaz".

Tiskové výstupy agendy Příkazy

Agenda "Příkazy" obsahuje nový tiskový příkaz "Příkaz 25 opis", který je alternativou k formuláři "Příkaz 25", od kterého se odlišuje pouze orientací na šířku a pro každou položku zobrazuje poznámku pro příkazce i pro příjemce. Formulář využijete především pro interní firemní potřeby.

Deník událostí

Zaznamenat do deníku

Pro lepší kontrolu nad životním cyklem záznamů Vario podporuje zaznamenávání úprav, vytváření a mazání záznamů do agendy "Deník událostí". Tuto funkci lze aktivovat v možnostech agendy "Deník událostí". V předchozích verzích Varia mohl toto nastavení editovat libovolný uživatel, který měl oprávnění na otevření dialogu "Možnosti".

Nově smí změny nastavení v sekci "Zaznamenat do deníku" provádět pouze uživatelé s oprávněním správce systému. Toto opatření zamezí neautorizovanému vypnutí evidence.

Manager

Import sestav z účetnictví

Od tohoto vydání agenda Reporting nabízí možnost načtení Rozvahy ve verzi pro rok 2015.

Mzdy

Žádost – daňové bonusy v xml

Nově lze údaje tiskového formuláře Žádost – daňové bonusy generovat do xml souboru. Dialog tiskového formuláře se skládá ze tří karet.

  • Na kartě Obecné se vyplní údaje o zaměstnavateli a další náležitosti. Tyto údaje zůstanou uchovány pro další spuštění.
  • Na kartě Ostatní se doplní "Přehled o vyplacených měsíčních daňových bonusech" z Varia. Uživatel doplní "Další informace k žádosti".
  • Na kartě Přílohy lze přidat přílohu. Po kliknutí na "Elektronické podání" lze provést export xml do souboru, odeslat pomocí doplňku Elektronická podání, nebo vytvořit novou zprávu do datové schránky.
  • Po stisknutí tlačítka  OK  se vytvoří tisková podoba formuláře.

Doplněk Elektronická podání

Doplněk Elektronická podání byl upraven. Nyní umožňuje odeslat podání NEMPRI v nové verzi NEMPRI15 (povinnost od dubna 2015).

S pomocí nové verze odešlete nový vzor tiskového formuláře Příloha k žádosti o nemocenské dávky pro rok 2015, který je dostupný od vydání 20150323. Nový vzor vyberte volbou 2015 v poli "Vzor" v úvodním dialogu tiskového formuláře. V novém vzoru formuláře pro rok 2015 a nové službě NEMPRI 2015 přibylo samostatné pole Insolvence, které je zařazeno pod bod i) na druhou stranu formuláře.

  • Předchozí vzor 2014 by měl být akceptován ještě do konce dubna 2015.

Pokladna

Vystavit dobropis

Toto vydání podporuje dobropisování příjmového pokladního dokladu. Nová funkce je přístupná z menu agend PokladnaVydané doklady. "Dobropisování" lze využít například při vrácení zboží a při nedostatku hotovosti v pokladně.

Sklad

Ceníkové ceny a ceníky produktu

V dialogu pro zobrazení (editaci) ceníkových cen lze nyní filtrovat dle platnosti. Zadáním data omezíte ceny pouze na ceny platné k zadanému datu. Tato funkce usnadňuje filtrování a zpřehledňuje práci s cenami.

Dialog sloužící k hromadné úpravě ceníkových cen nově nabízí možnost filtrování a řazení prostřednictvím místní nabídky. Ceníkové ceny lze zároveň filtrovat zadáním data platnosti (do), ke kterému se odfiltrují pouze odpovídající platné ceny. Tabulka cen teď obsahuje také podmíněné formátování, které graficky zvýrazní budoucí naplánované a neaktuální historické ceny.

Účetnictví

XML – hlášení pro MOSS

V novém vydání je obsažena funkce vytvoření xml hlášení pro MOSS, které načte všechny doklady pořízené v tomto režimu. Informace o potřebném nastavení se dočtete v nápovědě programu Vario. 

XML – hlášení o přenesené DPH

Hlášení o přenesené DPH ve formátu xml načítá nové kódy předmětu plnění. Pro vytvoření souboru je třeba mít vyplněné správné jednotky jednotlivých plnění (ks, kg, t, g).

Vydané doklady

Editace vybraných polí

Agenda "Vydané doklady" nově podporuje editaci vybraných polí přímo prostřednictvím tabulky agendy. Editaci lze povolit pouze ve výchozím zobrazení volbou "Povolit editaci v tabulce agendy" z menu agendy. Díky této úpravě lze pohodlně provádět hromadné změny ve vybraných popisných polích. Editace systémových polí povolena není.

Zakázky

Kontrolovat zadání duplicitních variabilních symbolů

V agendě Zakázky lze nově aktivovat kontrolu duplicity variabilního symbolu podobně, jako tomu je v modulu přijatých dokladů. Pokud zadáte na dvou různých zakázkách stejný variabilní symbol, zobrazí se upozornění s číslem dokladu, na kterém již byl tento variabilní symbol použit.

Opravy a úpravy Vario 12

Vario 12 (Access 2010)

Průvodce vystavením objednávek

Při použití funkcí Průvodce vystavením objednávek v agendě "Objednávky" a Vystavit výrobní zakázky v agendě "Výroba", mohlo dojít k zamrznutí Varia (naštěstí jen za určitých ojedinělých podmínek). Chybu jsme opravili.

Doklad

Při výběru "jména" v dialogu Doklad se na MS Access 2010 mohlo stávat, že pole včetně seznamu bylo neočekávaně zavřeno. V tomto vydání byla tato nepříjemnost odstraněna.

Vario 12

Mzdy

Vyúčtování daně v xml

V xml souboru tiskového formuláře Vyúčtování daně existovala chyba v "Příloze číslo 2", kvůli které soubor neprošel validací. V tomto vydání je tato chyba odstraněna.

Výpočet daně z příjmu

V důsledku úpravy tiskového formuláře "Výpočet daně z příjmu" ve vydání 20150323 došlo k chybnému výpočtu řádku č. 25 v případě uplatnění daňového zvýhodnění na dítě. Tato chyba je v tomto vydání odstraněna.

Přijaté doklady

Vystavit daňový doklad o přijetí platby (DDoPP)

Při vytvoření přijatého DDoPP funkcí z menu se do pole "Datum úhrady" doplňovalo datum z dokladu úhrady. Nyní se zapisuje aktuální datum (datum přijetí), podle kterého lze nárokovat odpočet DPH.

Údržba

Prázdný záznam

Na kartě Záznamy detailu zařízení se při poklepání na prázdný záznam zobrazilo hlášení: "Výraz při pokliknutí, který byl zadán jako nastavení událostní vlastnosti, způsobil chybu: Invalid use of Null."  Chyba je v tomto vydání opravena.

Vydané doklady

Daňový doklad o přijetí platby

Funkce na vystavení daňového dokladu o přijetí platby k záloze ve měně nyní správně doplňuje nejen kurs, ale i částku v korunách.

Výroba

Výpočet cen

Výpočet cen výrobního programu s velkým počtem operací byl pomalý. Toto vydání obsahuje optimalizaci výpočtu výrobního ceníku.

Ostatní

Konstantní symbol dokladu

V detailu dokladu, v sekci Platební údaje, v rozbalovacím seznamu konstantního symbolu se nově zobrazují popisy konstantních symbolů.

  • Konstantní symbol není od roku 2004 povinným údajem při běžné platbě. Tiskový formulář "Faktura" tento údaj netiskne, pokud není uveden v záznamu. Tím se ušetří tisk jednoho řádku v záhlaví dokladu.
  • Pokud nepoužíváte konstantní symboly, ale tisknete je, doporučujeme vám odstranit ze šablon faktur nastavení výchozí hodnoty pole Konstantni_symbol. Vaše faktury budou přehlednější.

Import katalogů a ceníků z MS Excel

Doplněk nyní umožňuje nastavit vazební pole na libovolné pole z Katalogu. V seznamu vazebních polí se nabízí všechna pole z katalogu včetně uživatelských.

Strukturovaný klíč

Ve Variu lze pro výběr variant využívat dialogu Strukturovaný klíč. Ten se však, v některých případech na počítačích s Windows 8, mohl v položkách dokladu zobrazovat nesprávně. V tomto vydání bylo zobrazení dialogu opraveno.

Správce databáze

V doplňku Správce databáze jsme doplnili další kontroly, které prověřují systémovou validitu všech záznamů všech agend. Kontroly postihují opakované chyby, které nejčastěji vznikají například neodborným importem dat nebo ručním zásahem do dat. Nově je k dispozici také kontrola položek, zpracovávaných při použití průvodce objednáním.

Opravy a úpravy Vario 14

Evidence smluv

Dialog Smlouva

V modulu Evidence smluv jsme změnili zobrazení kalendáře na položce. Dříve se kalendář rozbalil na položce v zobrazení datového listu pomocí prvku Plus. Toto řešení však přinášelo problémy při přepínání mezi záložkami "Seznam" a "Detail". Proto byla tato funkce zrušena.

V tomto vydání naleznete tlačítka Vygenerovat kalendář… a Zobrazit kalendář posunutá tak, aby se s nimi dalo pracovat jak v zobrazení karty Seznam, tak i v zobrazení Detail.

Díky novému uspořádání ovládacích prvků lze nyní na kartě "Položky" generovat kalendář v obou režimech pohledu: v tabulkovém seznamu položek anebo v detailním pohledu na vybranou položku smlouvy, což dříve nebylo možné. Popisované úpravy jsou platné pro obě verze Vario.

Aktualizace nápovědy Altus Vario

dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 24. 3. 2015 do 22. 4. 2015, byly realizovány následující změny:

Nové dokumenty

Významně aktualizované dokumenty

Doplněné dokumenty